Inici Normatives i Acció de Govern Ordenances i reglaments Altres normes

Ordenances, reglaments, instruccions i altres

 

Altres normes i pautes internes

Instruccions sobre la tramitació de contractes menors a l'Ajuntament de Girona
Aprovada per la Junta de Govern Local   31/34/2017

Manual d'ús del tràmit del padró
Aprovat per la Junta de Govern Local:   19/10/2016

Còdi Ètic i de Bon Govern
Adhesió de l'Ajuntament de Girona al Codi de Bon Govern de la FEMP. Acord del Ple del 13 d'abril de 2015.

Protocol per a la contractació responsable de l'Ajuntament de Girona
Aprovada pel Ple de la Corporació   13/10/2014

Política Operativa sobre la gestió de resolucions digitals dels diferents òrgans de govern
Aprovada per la Junta de Govern Local:   07/06/2019

Normes d'organització i funcionament del Registre Municipal de Parelles de Fet
Aprovació definitiva pel Ple:  01/04/2003
Modificació publicada al BOP núm. 231 Data:  03/12/2013

Protecció de dades de caràcter personal. Pautes per al personal municipal
Aprovat per Junta de Govern Local  26/04/2013

Normes de seguretat de les brigades municipals
Aprovat per Junta de Govern Local  01/06/2012

Normativa sobre la gestió de documents electrònics d'arxiu de l'Ajuntament de Girona
Aprovada per la Junta de Govern Local   19/04/2007