Inici Organització Protecció de dades personals

Protecció de dades personals

Delegada de Protecció de Dades

La Delegada de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar perquè l'Ajuntament de Girona compleixi correctament la normativa de protecció de dades.

Hi podeu contactar mitjançant correu electrònic a dpd@ajgirona.cat, escrit adreçat a plaça del Vi, 1, 17004 - Girona, per la Seu electrònica de l'Ajuntament (https://seu.girona.cat), o bé al telèfon 972 419 434

Exercici dels drets relatius a la protecció de dades personals

En aquesta pàgina www.girona.cat/dadespersonals podeu trobar els drets concrets que té la persona afectada (o titular) en el tractament de seves dades personals i quina és la informació que cal facilitar-li pel seu exercici, així com models d'exercici de drets, tot seguint el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Registre de les activitats de tractament de dades personals

Els ens, via els seus responsables i encarregats/des del tractament de dades personals, tenen l'obligació de portar un Registre d'Activitats del Tractament de dades personals (RAT). El RAT és una mesura organitzativa que ajuda en la gestió de la informació personal i a controlar i reduir el risc dels tractaments. En aquest ítem trobareu tota la informació relativa al RAT d'aquest ens.

El Registre d'Activitats de Tractament de l'Ajuntament de Girona el podeu consultar aquí.