Inici Particiació ciutadana Processos participatius

Participació ciutadana

Processos participatius

Són un canal que la ciutadania i els representants de les institucions, col·lectius i entitats implicades poden utilitzar per fer arribar suggeriments i propostes als governants escollits. Es facilita el debat i la recollida d'aportacions que es consideraran a l'hora de redactar un projecte.

Les experiències de participació ciutadana poden versar sobre qualsevol temàtica però hi ha tres tendències predominants. En primer lloc, de caràcter global, és a dir, actuacions que s'ocupen de totes les qüestions de la política local de forma transversal i sense continguts temètics específics, com és el cas dels plans estratègics,integrals o els pressupostos participatius. En segon lloc, trobem la participació que es dirigeix a determinats col.lectius de la població com els plans locals de joventut o experiències amb dones i la població nouvinguda. En tercer lloc, es poden destacar experiències temàtiques que poden tractar-se de qüestions ambientals o d'urbanisme, entre altres.

Pressupostos participats dels barris 2019

El projecte dels Pressupostos participats dels barris de Girona que es porta a terme des del 2013, va néixer de les associacions i ha aconseguit vertebrar el teixit associatiu dels barris de la ciutat a través de les seves associacions de veïns. I les entitats esportives dels barris, les associacions de mares i pares i les altres associacions que també tenen el seu àmbit d'actuació en cadascun d'aquests territoris també s'hi han implicat. Aquest procés ha enfortit la societat civil organitzada i ha possibilitat que diferents actors locals estiguin en condicions de relacionar-se des d'una posició d'autonomia.

Pel que fa a la ciutadania individual, aquesta també s'hi ha implicat en major o menor mesura en funció del barri. Les entitats s'han obert a la ciutadania recollint les seves iniciatives. Per tal d'implicar els veïns i veïnes dels barris en la presa de decisions i en la millora del seu barri i facilitar la tasca que les entitats porten a terme per donar a conèixer les seves propostes s'han incorporat les noves tecnologies, promovent la participació de la ciutadania individual amb la presentació de propostes per al seu barri a l'inici del procés a través d'un formulari web i facilitant la consulta ciutadana per a la presa de decisió del projecte a executar per mitjà del sistema de vot electrònic amb credencials que tot ciutadà amb dret a vot rep personalment a casa.