W Estat d'execució del Pla de Govern | Portal de transparència | Ajuntament de Girona
Inici Normatives i Acció de Govern Plans i programes municipals Pla de Govern

Pla de Govern 2023-2027

Aquest mandat serà un govern de canvi i transformació, divers, fort, representatiu de diferents sensibilitats, però no serà un govern tancat. Aquest govern que neix de la síntesi de diferents visions i sensibilitats ha de ser capaç també d'incorporar en el seu dia a dia nous sectors que el facin encara més representatiu del que és avui Girona.

Serà un govern que vetllarà per fer un mur democràtic per contrarestar la difusió d'aquells posicionaments que porten la llavor de xenofòbia, de l'odi al diferent, i finalment, dels valors del feixisme. Volem fer de la ciutat un lloc on tothom visqui bé, en condicions dignes i també amb la seguretat de poder passejar i de fer vida en comunitat, a tots els barris, en una ciutat amable, neta, descontaminada, alegre, sense lloc per l'odi i la discriminació.

 

Eixos i estat d'execució

Per tal que pugueu avaluar l'acció de govern i fer-ne el seguiment, posem a l'abast el Pla de govern 2023-2027, els eixos concrets i l'estat de realització. Aquestes dades s'actualitzen periòdicament. Última actualització: 06/09/2023

Estat d'execució
Finalitzat En procés avançat En procés No iniciat

Eixos

1. Executar el procés de reforma del carrer de la Creu acordat amb veïnes, veïns i comerciants.No iniciat
2. Avançar en la reforma de l'entrada sud (carrer de Barcelona) que inclogui un nou equipament cívic i cultural al barri.No iniciat
3. Convertir en zona de vianants i reformar de la plaça de Catalunya i iniciar la transformació del carrer del Carme, a partir d'un concurs d'arquitectes, així com reobrir la passera de la Font del Rei i avançar en el nou pont entre els barris del Carme i Montilivi i la reforma del pont de l'Areny.No iniciat
4. Reduir fins a un 4 % el màxim de pisos que es poden destinar a usos turístics en el conjunt de la ciutat, garantint la seguretat jurídica i la seva motivació, a fi i efecte d'evitar possibles responsabilitats de la corporació municipal, en el benentès que les llicències ja atorgades resten fora d'aquesta regulació.En procés
avançat
5. Destinar com a mínim 1 milió d'euros anuals a inversions en habitatge per a lloguer social, que inclogui també habitatge per a jovent.No iniciat
6. Obrir la biblioteca de la Casa de Cultura amb el finançament obtingut.No iniciat
7. Impulsar un programa d'abast municipal i integral d'extraescolars amb tarifació segons la renda i millorar l'oferta dels casals existents, especialment en la franja juvenil i durant el mes d'agost i el període de vacances de Nadal i Setmana Santa.No iniciat
8. Rebaixar ràtios i incrementar places a les escoles bressol municipals amb una nova escola bressol a l'Eixample / Pla de Palau - Sant Pau, sempre que s'aconsegueixi finançament supramunicipal per fer front a la inversió, amb un increment de places que inclogui també el primer curs del primer cicle d'educació infantil.No iniciat
9. Cobrir tres pistes al llarg dels 4 anys per a la pràctica esportiva, incloent-hi la de Fontajau, que està pendent, i tancar la pista coberta del Cassià Costal i fer-hi vestidors i una entrada independent, alhora que treballem per obrir una nova piscina municipal a la ciutat, sempre que es trobi finançament supramunicipal per ajudar a fer front a la inversió.No iniciat
10. Desenvolupar programes conjuntament amb la Universitat per situar la ciutat universitària al centre del projecte de ciutat.No iniciat
11. Mantenir el compromís de la ciutat amb el desenvolupament del futur Parc Sanitari Josep Trueta i començar a treballar una alternativa sanitària i de serveis pel sector Nord de la ciutat.Finalitzat
12. Modernitzar l'administració local, garantir que tots els gironins i gironines tinguin una primera resposta de l'administració durant els primers 15 dies després que hagin entrat una petició a l'Ajuntament i modernitzar el sistema de gestió i atenció municipal.En procés
13. Complir els acords assolits amb el personal municipal.No iniciat
14. Estudiar i implementar un nou sistema de línies de bus municipal que incorpori la creació de la línia de bus ràpid per la carretera Barcelona, estudiar la creació de la línia de bus ràpid de l'Oest (de Domeny al centre) i millorar freqüències les nits de dissabte i diumenges. Estudiar i implementar una nova xarxa de transport públic a Girona, adaptat a les necessitats actuals i futures.No iniciat
15. Avançar en la planificació per fer arribar la Girocleta al Parc Tecnològic, al Campus de Montilivi i a Salt, Sarrià de Ter i Vilablareix.No iniciat
16. Desenvolupar el pla "Girona, ciutat amiga de la gent gran".No iniciat
17. Crear una taula de treball per al desenvolupament del model econòmic de ciutat, que inclogui una aposta clara també per al comerç i l'economia social i solidària.No iniciat
18. Destinar com a mínim 1 milió d'euros anuals a millores de l'accessibilitat a la ciutat i a la conversió dels carrers en zones de vianants.No iniciat
19. Transformar i millorar el parc de la Devesa, el de les Pedreres i el conjunt del patrimoni natural de la ciutat, incloent-hi també actuacions per convertir els 22 parcs i jardins de la ciutat en refugis climàtics.No iniciat
20. Impulsar i dotar de recursos humans l'Oficina contra la discriminació i per a la igualtat de tracte.No iniciat
21. Millorar la inversió als barris i impulsar equipaments comunitaris pendents a Sant Narcís i l'Esquerra del Ter, així com estudiar un futur equipament al barri de la Devesa.No iniciat
22. Adequar els locals de Vista Alegre i Eixample per convertir-los en locals socials del barri, amb un ús garantit per a les respectives associacions de veïns i entitats vinculades.No iniciat
23. Incloure plaques fotovoltaiques a tots els equipaments municipals possibles en aquests 4 anys i generar comunitats energètiques aprofitant tant aquestes inversions públiques com les que es puguin generar per iniciativa privada.No iniciat
24. Fomentar l'ús del català i garantir que qualsevol activitat econòmica que es vulgui obrir a la ciutat tingui la informació detallada i un espai de consultes i acompanyament per assegurar que la llengua catalana sigui prioritària en la retolació, en col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística.No iniciat
25. Revisar el model policial actual i els usos de la nova comissaria, d'acord amb la dotació actual i les reivindicacions del col·lectiu.No iniciat
26. Planificar un augment de la plantilla durant el mandat, no només al cos de Policia Municipal, sinó també en àrees estratègiques amb dèficit de recursos humans.No iniciat
27. Executar un pla de reducció de residus per complir amb els objectius marcats a escala europea i reduir costos a escala municipal.No iniciat
28. Treballar per l'impuls de l'escola d'oficis a la ciutat, juntament amb la necessitat d'una formació especialitzada i professional per a jovent de la ciutat per pal·liar la manca de personal en alguns sectors essencials, de gremi i industrials de la nostra àrea urbana. Aquest projecte s'ha de coordinar amb el Centre Integral de Formació previst a l'Institut Narcís Xifra.No iniciat
29. Crear una mesa amb entitats veïnals per fer una proposta consensuada sobre la seva representativitat en les institucions municipals i estudiar nous models de participació.No iniciat
30. Treballar en una xarxa de mercats municipals que permeti desenvolupar un nou projecte per al Mercat del Lleó i, alhora, trobar una nova ubicació per al Mercat de la Devesa.No iniciat
31. Finalitzar la redacció de l'Agenda Urbana de Girona i la planificació de la ciutat a mitjà i llarg termini.No iniciat
32. Crear l'Observatori de Turisme, juntament amb la Universitat de Girona, per calcular i fer un seguiment de l'impacte del turisme a la nostra ciutat i anticipar-nos als canvis en les dinàmiques del turisme intern i internacional.No iniciat
33. Construir el pavelló Palau 3 per donar resposta a les entitats i clubs esportius de la ciutat, creant un nou complex esportiu i millorant i ordenant la distribució d'equipaments esportius entre els clubs, amb especial atenció als menys habituals.No iniciat
34. Acabar el procés arqueològic a la Casa Pastors, garantir un projecte que permeti la rehabilitació de l'edifici i tornar a pensar i definir els usos que s'hi desenvoluparan.No iniciat
35. Establir un pla de protecció del comerç de proximitat i de desenvolupament local i implantar una taxa municipal a les grans empreses de distribució dels béns adquirits per comerç electrònic (similar a l'existent a Barcelona).No iniciat
36. Fer una inversió mínima de 500.000 euros anuals a Esports per posar al dia els diferents equipaments amb els criteris ambientals, climatològics, d'accessibilitat i esportius actuals, d'acord amb el nou MIEM.No iniciat
37. Fer una inversió mínima de 500.000 euros anuals a Educació per a millores i manteniment dels equipaments educatius formals i no formals i adaptar-los al canvi climàtic, amb l'objectiu de poder disposar d'uns espais educatius adequats a les necessitats pedagògiques i organitzatives dels centres.No iniciat
38. Seguir desplegant el Pla per a l'equitat educativa a la ciutat de Girona, inspirat en el Pla contra la segregació escolar de Catalunya, i desenvolupar-ne un de nou quan convingui amb l'objectiu d'assolir tant com es pugui l'índex zero de dissimilitud. En aquest sentit, cal garantir el compromís de totes les àrees per treballar conjuntament per a l'equitat educativa a la ciutat.En procés
39. Establir una col·laboració amb centres de recerca i innovació Fraunhofer-Gesselscha Institute per desenvolupar projectes innovadors en salut digital (amb vinculació a les institucions sanitàries gironines com l'hospital Josep Trueta), en ciberseguretat i en l'àmbit agroalimentari.No iniciat
40. Sumar-se al Pla de doctorats industrials per fomentar la innovació i retenir talent.No iniciat
41. Crear un centre de recerca en democràcia i transparència digital per impulsar projectes per a l'estudi de l'impacte de la digitalització en la participació ciutadana i la privacitat i seguretat de les persones.No iniciat
42. Impulsar els fons llavor des de l'Ajuntament per crear vies de finançament per a emprenedors que vulguin iniciar una activitat a través de Girona Emprèn, amb col·laboració publicoprivada i en aliança amb l'Institut Català de Finances.No iniciat
43. Desenvolupar el programa Biblioteca d'idees per implicar els estudiants universitaris en la ideació de projectes i propostes per resoldre reptes de ciutat.No iniciat
44. Iniciar un pla de mentoria amb comerciants professionals que acompanyin els que volen iniciar un projecte.No iniciat
45. Elaborar un pla de benvinguda a la ciutat, enfocat tant al turista com al nou resident o a l'universitari, per donar a conèixer la història i les característiques de Girona, el seu entorn, els serveis municipals i públics, l'oferta cultural, Catalunya i tota la cultura i les tradicions del país. A més, s'informarà sobre la normativa viària i els drets i deures de la ciutadania.No iniciat
46. Mantenir el compromís amb l'esport d'elit, definint quins són els clubs estratègics per a la ciutat segons uns criteris que ens permetin fixar les subvencions, i potenciar alhora l'esport base amb polítiques esmentades en punts anteriors.No iniciat
47. Fer una aposta decidida per l'esport femení com a element transformador i integrador a través d'un pla d'igualtat, entre d'altres.No iniciat
48. Ajudar i garantir la pràctica de l'esport per a persones amb discapacitat o malalties de salut mental per afavorir-ne la inclusió i evitar una vida sedentària.No iniciat
49. Desenvolupar un pla d'enfortiment de la llengua catalana a la ciutat que passi també per impulsar un reconeixement a influenciadors que creïn continguts digitals en català.No iniciat
50. Fer una aposta per potenciar la creació i la formació en l'àmbit cultural, com a política prioritària de l'àrea, i incrementar la programació pròpia en l'àmbit d'exhibició. Mantenir l'aposta per aquells festivals que es considerin estratègics.Finalitzat
51. Impulsar activitats culturals per potenciar Santa Eugènia com a centre de referència en música avançada i arts plàstiques i de carrer.No iniciat
52. Promoure, des de l'Àrea de Seguretat i Convivència, campanyes d'educació cívica, amb el suport i l'ampliació del cos d'agents cívics actual.No iniciat
53. D'acord amb el SIAD, crear xarxes d'acompanyament a les dones víctimes de violència masclista.No iniciat
54. Desplegar el Pla radar per detectar i donar suport a les persones grans que viuen soles.No iniciat
55. Implementar el projecte "Escollir on envellir" per oferir models alternatius d'habitatge per a persones grans.No iniciat
56. Crear l'equipament Bosc de les Lletres al barri de Pont Major per potenciar la lectoescriptura dins del marc d'un pla municipal de lectura impulsat des del Servei de Biblioteques, que pugui arribar a tots els barris.No iniciat
57. Impulsar un programa conjunt amb les escoles de la ciutat per fomentar vocacions STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, humanitats i matemàtiques).No iniciat
58. Desenvolupar un pla de revitalització de la Rambla.No iniciat
59. Millorar el percentatge del pressupost municipal destinat a l'àrea de cooperació.No iniciat
60. Implicar l'Associació de Municipis per la Independència en les accions municipalistes que es puguin fer en defensa del dret a l'autodeterminació i la independència de Catalunya i mantenir el rebuig a la vinculació de la ciutat de Girona amb la monarquia borbònica.No iniciat
61. Obrir i mantenir un centre de baixa exigència per atendre el sensellarisme, buscant la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.No iniciat
62. Treballar per la finalització del projecte del Modern.En procés
63. Lluitar contra qualsevol discriminació d'odi per raons d'origen, gènere, opció sexual o religiosa.Finalitzat
64. Actuar davant dels usos delinqüencials de l'habitatge segons el que disposa la llei catalana, a denúncia dels veïns o d'ofici, mitjançant els informes tècnics corresponents que motivin l'actuació.No iniciat