Inici Organització Serveis Els serveis mínims obligatoris

Serveis

 

Els serveis mínims obligatoris

Els serveis mínims i obligacions del municipi venen regulades per l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i donat que el municipi de Girona té més de 50.000 habitants, els serveis mínims que ha d'oferir són els següents:

Enllumenat públic

Cementiris

Recollida de residus,

Neteja viària

Abastament domiciliari d'aigua potable

Clavegueram

Accés als nuclis de població

Pavimentació de les vies públiques

Parcs públics

Biblioteca pública

Tractament de residus

Protecció civil

Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social

Prevenció i extinció d'incendis

Instal·lacions esportives d'ús públic

Transport col·lectiu urbà de viatgers

Medi ambient urbà