Cercador de transparència

Darreres actualitzacions

Dret d'accés a la informació pública

Feu aquest tràmit per exercir el dret d'accés a la informació pública, d'acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Vies de reclamació

Reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.