Inici Organització Cartipàs Entitats, institucions i organismes

Cartipàs 2019-2023

 

Entitats, institucions i organismes

Última actualització: 31-07-2019

Organismes autònoms

Societats

Consorcis

Patronats i Fundacions

Òrgans complementaris

Representació en Consells Escolars

Altres representacions

Representants de la Corporació en les diferents entitats, institucions i organismes

L'article 20 del ROM relatiu a les competències organitzatives del Ple estableix a l'apartat 5 el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.

El Ple, en sessió extraordinària del dia 9 de juliol de 2019, va adoptar l'acord de nomenar els representants de la Corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en els quals es requereix la presència dels membres de la corporació.

Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 09/07/2019 - Representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes

Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 09/07/2019 - Nomenament dels vocals del Consell General del Patronat Call de Girona

Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 09/07/2019 - Nomenament dels vocals del Consell General de l'rganisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona

Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 09/07/2019 - Nomenament dels membres del Patronat de la Fundació Rafael Masó