Inici Normatives i Acció de Govern Auditories

Auditories i controls financers

En aquest apartat del web podreu trobar aquells informes d’auditoria i fiscalització realitzats per part d'auditores, òrgans de control extern envers l'Ajuntament de Girona, així com els informes de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) i els emesos per la Intervenció municipal.

Auditories de comptes

 

Auditories externes

Informes externs

Auditories internes

AGISSA: Control financer i d'eficàcia de l'empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA. Exercici 2012:

AGISSA: Control financer i d'eficàcia de l'empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA. Exercici 2013:

AGISSA: Control financer i d'eficàcia de l'empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA. Exercici 2014, en alta:

AGISSA: Control financer i d'eficàcia de l'empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA. Exercici 2014-2015:

Informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

La Sindicatura de Comptes de Catalunya és un òrgan de control extern que depèn del Parlament autonòmic i fiscalitza la gestió econòmica, financera i comptable del sector públic de Catalunya.

Informes de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF)

Actualment no existeixen informes en relació a l'estabilitat pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal envers l'Ajuntament de Girona. En el moment en què se'n disposi, es facilitarà en aquest espai del web.