Inici Economia i gestió administrativa Aportacions als grups municipals

Aportacions als grups polítics municipals 2019-2023

D'acord amb la normativa aplicable, art 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i en relació a les dotacions econòmiques als grups municipals, el Ple Municipal ( acord número 2019020459 ) ha assignat als grups polítics municipals una dotació econòmica, amb càrrec als pressupostos de l'Ajuntament, que compta amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre variable, en funció del nombre de membres de cada grup. L'aplicació i sistema de justificació d'aquestes dotacions es regula a les Bases d'execució del pressupost municipal ( base 81a ).

La relació d'aquestes aportacions s'inclou dins els llistats de subvencions atorgades però atesa la rellevància d'aquesta informació en matèria de transparència, aquí es facilita de forma separada.

Normativa

Art 73.3 Llei 7/1985

Acord Ple 2019020459

Acord Ple 2020000188

Pagaments efectuats als grups municipals

2019-2020

Dades des de l'inici del mandat polític, a mitjans del 2019 i fins al desembre de 2020.

JxCAT (.xlsx)
ERC-AM (.xlsx)
PSC-CP (.xlsx)