Inici Normatives i Acció de Govern Acords de la JGL del 2020

Acords de la Junta de Govern Local

 

Actes de les sessions de la Junta de Govern Local de les competències delegades pel Ple

La publicació al web dels extractes dels acords de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona compleix els requisits de la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

De conformitat amb l'article 70.1 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, no són públiques les sessions de la Junta de Govern Local a excepció de les que es refereixin a decisions corresponents a les atribucions delegades pel ple.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es fan cada divendres a 1/4 de 10 del matí.

NOTA: A partir del 2019 només es publiquen les actes on es tracten temes que són competència del Ple i s'han delegat a la Junta de Govern Local.

 

Any 2020

FEBRER

Ordre del dia
07/02/2020

Acta de la JGL
07/02/2020

Ordre del dia
14/02/2020

Acta de la JGL
14/02/2020

GENER

Ordre del dia
17/01/2020

Acta de la JGL
17/01/2020

Ordre del dia
24/01/2020

Acta de la JGL
24/01/2020