Inici Organització Retribucions

Retribucions

Per tal de complir amb les obligacions que fixa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, us facilitem les retribucions dels alts càrrecs i del personal de l'Ajuntament de Girona:

Actualització anual. Última actualització: 04-12-2019

Membres del consistori

Règim d'assistències i indemnitzacions i assignacions als grups municipals. 2019-2023 - Acord del Ple

Retribució bruta dels membres del consistori (brut anual). 2019

Retribució bruta dels membres del consistori (mensualment i anualment). 2018

Retribució bruta dels membres del consistori (mensualment i anualment). 2017

Retribució bruta dels membres del consistori (mensualment i anualment). 2016

Retribució anual efectiva de membres del consistori. Del 2006 al 2017 - Open Data

Personal eventual i organs directius

Retribucions anuals del personal eventual. Del 2006 al 2017 - Open Data

Retribució del personal eventual. 2019 (brut anual)

Retribució dels òrgans superiors i llocs directius. 2018

Retribució dels òrgans superiors i llocs directius. 2017

Retribució dels òrgans superiors i llocs directius. 2016

Personal funcionari i laboral

Retribucions del personal segons les categories. 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 - Open Data

Retribucions del personal segons les categories. 2019 - PDF

Dietes del personal i polítics

Dietes i desplaçaments realitzats pel personal de les diferents àrees. 2017

Dietes i desplaçaments realitzats pel personal de les diferents àrees. 2016

Dietes i desplaçaments realitzats pel personal de les diferents àrees. 2015

Dietes i desplaçaments realitzats per l'Alcaldessa i regidors. 2016