Inici Organització Empleats públics Personal Eventual

Empleats públics

Per tal de complir amb les obligacions que fixa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (RLTC), us facilitem la informació relativa als empleats públics de l'Ajuntament de Girona.

 

Personal eventual 2023-2027

El personal eventual és aquell directament designat per l'equip de govern o pels partits representats en la Corporació com a personal de confiança o d'assessorament especial. Tots els contractes que els lliguen a l'Ajuntament són temporals i no representen cap mèrit en els processos de selecció de personal al servei de l'Administració pública.

A continuació us mostrem la relació de personal eventual, de confiança o d'assessorament especial nomenats per a la legislatura 2023-2027.

Coordinadors

BIEL MONTSERRAT VALLS

Lloc de treball
Cap del Gabinet d'Alcaldia
Funcions
 1. Assistència i assessorament a l'alcalde/ssa en l'exercici de les seves funcions d'acció política i institucionals.
 2. Acompanyament en la representació davant de les altres administracions i davant de les entitats i associacions de la ciutat de Girona.
 3. Seguiment de les polítiques institucionals i de governança definides per l'alcalde/ssa. Coordinació política de les àrees de govern.
 4. Seguiment del compliment de l'acord de govern de propostes programàtiques pel mandat 2023-2027.
 5. Propostes de definició de les polítiques de projecció institucional i d'imatge de l'alcaldia.
 6. Col·laboració i assessorament en matèria de protocol, comunicació i difusió de l'alcaldia.
 7. Assessorament en la definició i supervisió de l'agenda de l'alcalde/ssa.
Currículum
Jornada laboral
40 hores setmanals
Retribució íntegra anual
45.000 €

MARTÍ NADAL PIBERNAT

Lloc de treball
Coordinador de comunicació i informació interna
Funcions

 1. Sol·licitar a les diferents àrees municipals, informació per al seu tractament i difusió en els mitjans de comunicació.
 2. Fer d'intermediari entre els mitjans de comunicació i l'Ajuntament de Girona.
 3. Elaborar material informatiu i missatges institucionals, redactar i difondre la informació municipal, ja siguin mitjançant notes, comunicats de premsa o publicacions pròpies i d'altres mitjans digitals.
 4. Organitzar rodes de premsa o comunicacions amb una finalitat de fer més eficaç la informació a la ciutadania.
 5. Recolzar la projecció de Girona com a municipi a través dels mitjans de comunicació.
 6. Coordinar la informació interna del govern.
Currículum
Jornada laboral
40 hores setmanals
Retribució bruta anual
45.000 €

AGUSTINA BADALONI

Lloc de treball
Coordinadora d'organització interna municipal, bon govern i participació
Funcions

 1. Trasllat de les directrius, peticions, demandes, iniciatives i informacions dels regidors/es de govern i col·laboració en la organització de les àrees i serveis corresponents.
 2. Assessorament i coordinació dels regidors/es en el desplegament de les línies polítiques i estratègiques en relació a l'activitat de les seves àrees d'actuació i donar suport polític, no tècnic, a les àrees que executin projectes i/o politiques transversals.
 3. Seguiment juntament amb el/la Cap d'Alcaldia i la resta de coordinadors/es de les actuacions fetes pel conjunt de les àrees amb l'objectiu de garantir que es compleixi el futur Pla de Govern 2023-2027, així com l'acord de les propostes programàtiques, en relació a l'àrea a la qual està adscrit/a i promoure la incorporació d'indicadors amb aquesta finalitat.
 4. Coordinar les relacions internes del regidor/a responsable de l'àrea amb la resta de regidors i regidores i amb els diferents serveis.
 5. Seguiment juntament amb el/la Cap d'Alcaldia de les actuacions per detectar possibles desviacions amb l'objectiu de garantir que es compleixi el futur Pla de Govern 2023- 2027 i l'acord de les propostes programàtiques acordades.
 6. Col·laboració en les actuacions relacionades amb actes, jornades, sessions de treball, de caràcter polític i no tècnic, així com en posterior valoracions dels mateixos.
 7. Assessorament i disseny de les necessitats en la preparació de plecs de noves contractacions, en política de transparència, participació i bon govern.
 8. Fer propostes i informació a l'alcalde/essa en temes que li siguin d'interès.
Currículum
Jornada laboral
40 hores setmanals
Retribució bruta anual
45.000 euros

EDUARD CABRÉ ROMANS

Lloc de treball
Coordinador de Transformació Urbana i Acció Climàtica
Funcions

 1. Trasllat de les directrius, peticions, demandes, iniciatives i informacions del regidor/a responsable de l'Àrea de Transformació Urbana i Acció Climàtica.
 2. Assessorament al regidor/a responsable de l'àrea en el desplegament de les línies polítiques i estratègiques en relació a l'activitat de la seva àrea d'actuació.
 3. Coordinar les relacions internes del regidor/a responsable de l'àrea amb la resta de regidors i regidores i amb els diferents serveis.
 4. Donar suport polític, no tècnic, a d'altres àrees que executin projectes i/o politiques transversals amb l'Àrea de Transformació Urbana i Acció Climàtica.
 5. Seguiment juntament amb el/la Cap d'Alcaldia i la resta de coordinadors/es de les actuacions fetes pel conjunt de les àrees amb l'objectiu de garantir que es compleixi el futur Pla de Govern 2023-2027, així com l'acord de les propostes programàtiques, en relació a l'àrea a la qual està adscrit/a i promoure la incorporació d'indicadors amb aquesta finalitat.
 6. Col·laboració en les actuacions relacionades amb actes, jornades, sessions de treball, de caràcter polític i no tècnic, així com en posterior valoracions dels mateixos.
Currículum
Jornada laboral
20 hores setmanals
Retribució bruta anual
22.500 €

CARLES MULERO PUNSÍ

Lloc de treball
Coordinador de Promoció Econòmica
Funcions

 1. Trasllat de les directrius, peticions, demandes, iniciatives i informacions de la vicealcaldessa i tinenta d'alcaldia responsable de l'Àrea de Promoció Econòmica.
 2. Assessorament al regidor/a responsable de l'àrea en el desplegament de les línies polítiques i estratègiques en relació a l'activitat de la seva àrea d'actuació.
 3. Coordinar les relacions internes del regidor/a responsable de l'àrea amb la resta de regidors i regidores i amb els diferents serveis.
 4. Donar suport polític, no tècnic, a d'altres àrees que executin projectes i/o politiques transversals amb l'Àrea de promoció econòmica.
 5. Seguiment juntament amb el/la Cap d'Alcaldia i la resta de coordinadors/es de les actuacions fetes pel conjunt de les àrees amb l'objectiu de garantir que es compleixi el futur Pla de Govern 2023-2027, així com l'acord de les propostes programàtiques, en relació a l'àrea a la qual està adscrit/a i promoure la incorporació d'indicadors amb aquesta finalitat.
 6. Col·laboració en les actuacions relacionades amb actes, jornades, sessions de treball, de caràcter polític i no tècnic, així com en posterior valoracions dels mateixos.
Currículum
Jornada laboral
40 hores setmanals
Retribució bruta anual
45.000 €

ALBERT CARRERAS SUREDA

Lloc de treball
Coordinador de Serveis a les Persones
Funcions

 1. Trasllat de les directrius, peticions, demandes, iniciatives i informacions de la tinenta d'alcaldia responsable de l'Àrea de Servei de les Persones.
 2. Assessorament al regidor/a responsable de l'àrea en el desplegament de les línies polítiques i estratègiques en relació a l'activitat de la seva àrea d'actuació.
 3. Coordinar les relacions internes del regidor/a responsable de l'àrea amb la resta de regidors i regidores i amb els diferents serveis.
 4. Donar suport polític, no tècnic, a d'altres àrees que executin projectes i/o politiques transversals amb l'Àrea de Servei de les Persones.
 5. Seguiment juntament amb el/la Cap d'Alcaldia i la resta de coordinadors/es de les actuacions fetes pel conjunt de les àrees amb l'objectiu de garantir que es compleixi el futur Pla de Govern 2023-2027, així com l'acord de les propostes programàtiques, en relació a l'àrea a la qual està adscrit/a i promoure la incorporació d'indicadors amb aquesta finalitat.
 6. Col·laboració en les actuacions relacionades amb actes, jornades, sessions de treball, de caràcter polític i no tècnic, així com en posterior valoracions dels mateixos.
Currículum
Jornada laboral
20 hores setmanals
Retribució bruta anual
22.500 €

RICARD HERNÁNDEZ CAMARASA

Lloc de treball
Coordinador de Cultura
Funcions

 1. Trasllat i seguiment dels assumptes amb origen o destinació al regidor/a responsable de l'àrea, i coordinació d'aquests amb la resta de regidories de l'àrea.
 2. Assessorament al regidor/a responsable de l'àrea en el desplegament de les línies polítiques i estratègiques en relació a l'activitat de la seva àrea d'actuació.
 3. Coordinar les relacions internes del regidor/a responsable de l'àrea amb la resta de regidors i regidores i amb els diferents serveis.
 4. Donar suport polític, no tècnic, a d'altres àrees que executin projectes i/o politiques transversals amb l'Àrea de Cultura.
 5. Seguiment juntament amb el/la Cap d'Alcaldia i la resta de coordinadors/es de les actuacions fetes pel conjunt de les àrees amb l'objectiu de garantir que es compleixi el futur Pla de Govern 2023-2027, així com l'acord de les propostes programàtiques, en relació a l'àrea a la qual està adscrit/a i promoure la incorporació d'indicadors amb aquesta finalitat.
 6. Col·laboració en les actuacions relacionades amb actes, jornades, sessions de treball, de caràcter polític i no tècnic, així com en posterior valoracions dels mateixos.
Currículum
Jornada laboral
20 hores setmanals
Retribució bruta anual
22.500 €

Tècnic o tècnica dels Grups Municipals

Grups Municipals

Nom i Cognoms

Categoria

Jornada laboral

Retribució bruta anual

Currículum

Guanyem Girona

Lluc Macias Gispert

Tècnic A1

Jornada exclusiva
(35 hores setmanals)

34.719,42 ¤

Currículum en PDF

Junts per Girona-CM

Lourdes Torres Plana
972 419 000 - Ext. 1013

Tècnic A1

Jornada exclusiva
(35 hores setmanals)

34.719,42 ¤

Currículum en PDF

Junts per Girona-CM

Sònia Cebrián Torres
972 419 000 - Ext. 1307

Tècnic A2

Jornada parcial
(25 hores setmanals)

21.242,35 ¤

Currículum en PDF

Junts per Girona-CM

Núria Sanchez Escarpanter

Tècnic A2

Jornada parcial
(10 hores setmanals)

8.500,51 ¤

PSC-CP

Tècnic A1

Jornada exclusiva
(35 hores setmanals)

34.719,42 ¤

PSC-CP

Andrei Nicolae Nica

Tècnic A2

Jornada exclusiva
(35 hores setmanals)

29.742,86 ¤

Currículum en PDF

PSC-CP

Carles Bargalló García

Tècnic A2

Jornada exclusiva
(35 hores setmanals)

29.742,86 ¤

Currículum en PDF

ERC-AM

Arnau Malloll Baró

Tècnic A1

Jornada exclusiva
(35 hores setmanals)

34.719,42 ¤

Currículum en PDF

ERC-AM

Maria Sánchez Canaleta
972 419 000 - Ext. 1313

Tècnic A2

Jornada exclusiva
(35 hores setmanals)

29.742,86 ¤

Currículum en PDF

PP

Daniel Ruiz Pérez

Administratiu

Jornada parcial
(21,53 hores setmanals)

14.871,43 ¤

Currículum en PDF

VOX

Luís Alfredo Rabanal Gil Martín

Tècnic A2

Jornada parcial
(17,5 hores setmanals)

14.871,43 ¤

Currículum en PDF

Funcions dels tècnics o tècniques A1 del grup municipal:

 1. Donar suport al responsable polític en les tasques de comunicació i representació política que requereixi.
 2. Col·laborar en la gestió i organització del grup polític.
 3. Assessorar al seu grup polític en les matèries assignades.
 4. Elaborar informes, estudis, propostes tècniques per la persona responsable política dins de l'àmbit de treball assignat.
 5. Gestionar i executar programes dins de l'àmbit de treball.
 6. Fer el seguiment de les actuacions o programes de l'àmbit de treball.
 7. Coordinar la gestió ordinària dins el seu àmbit de treball.
 8. Atendre i mantenir la gestió i coordinació de les actuacions davant altres entitats, orgnanismes, partits polítics o la pròpia institució.
 9. Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu o per la seva superior.

Funcions dels tècnics o tècniques A2 del grup municipal:

 1. Assessorar al seu grup polític en les matèries assignades.
 2. Elaborar informes, estudis, propostes tècniques per la persona responsable política dins de l'àmbit de treball assignat.
 3. Gestionar i executar programes dins de l'àmbit de treball.
 4. Fer el seguiment de les actuacions o programes de l'àmbit de treball.
 5. Coordinar la gestió ordinària dins el seu àmbit de treball.
 6. Atendre i mantenir la gestió i coordinació de les actuacions davant altres entitats, organismes, partits polítics o la pròpia institució.
 7. Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu o per la seva superior.