Inici Contacte

Contacte

La Transparència
i el Dret d'Accés a la Informació Pública

Secretaria General
Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA
972 419 022
transparencia@ajgirona.cat

TRÀMIT per exercir el dret d'accés
a la informació pública
, d'acord amb el que
disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.

El Portal Transparència
i la Publicitat Activa

Oficina de Comunicació
Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA
972 419 430
transparencia@ajgirona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments
de l'Ajuntament de Girona