Inici Economia i gestió administrativa Obres públiques i d'infraestructura

Obres públiques i d'infraestructura

Licitacions d'obres públiques

Els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques actuals que tenim al Perfil del contractant, així com les adjudicacions i formalitzacions dels contractes d'obres públiques:

Obres públiques i d'infraestructura en curs

Relació d'empreses i contractes d'obres

La relació de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants a l'Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.
També s'hi pot consultar les empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d'obres públiques convocades per l'Ajuntament.

Modificacions dels projectes d'obres públiques

Les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants: