Inici Organització Pla de mesures antifrau

Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Girona

El Ple municipal, en sessió ordinària del dia 14 de març de 2022, va adoptar l'acord d'aprovació del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Girona.

Annexes

Annex 1 - Procediment d'analisi de riscos

Annex 2 - Taula de riscos, controls i accions mitigadores

Annex 3 - Declaració institucional de l'ajuntament

Annex 4 - Codi ètic

Annex 5 - Model de declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI)

Annex 6 - Model de declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del PRTR

Annex 7 - Estimació de tasques

Comissió tècnica de segument del Pla de mesures antifrau

Decret de constitució de la comissió

Funcionament

Membres de la comissió titulars i suplents

- De recursos humans
Titular MASDEMONT FERRER, NURIA
Suplent FERRER ORIOL, MÒNICA

- De l'assessoria jurídica
Titular JOVÉ PERICH, JORDI
Suplent ARTAU PLENACOSTA, SILVIA

- De contractació
Titular GRATACÓS CUBARSI, BERTA
Suplent CLA CUBILLAS, AGNES

- D'intervenció
Titular FERNANDEZ DE LARREA GALIANO, CLARA
Suplent ARRIBAS BOSACOMA, MARTA

- El regidor de l'Àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania
Titular FONT DOMÈNECH, SERGI