Inici Organització Cartipàs Modificacions del cartipàs

Cartipàs 2019-2023

 

Modificacions del cartipàs

NOU CARTIPÀS 2019-2023
El 26 de maig de 2019 es varen celebrar les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, d'1 d'abril.
El 15 de juny de 2019 es va celebrar sessió plenària extraordinària per a la constitució del nou Ajuntament.
Els grups municipals de JXCAT i ERC han signat un acord de govern, l'1 de setembre de 2020, que implica una nova organització municipal.

ÚLTIMA DATA DE MODIFICACIÓ - 16-03-2021
Acord de Ple de modificació dels punts 2.2 , 2.10 i 2.11 del Decret de l'Alcaldia 2020021854 del 04/12/20 de nomenament dels representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes

Expedient 2019023676 - Decret 2021002927 - 16/02/21
Delegacions genèriques i específiques de l'Alcaldia a favor dels diferents Tinents/tes d'Alcaldia i regidors/ores que integren l'equip de govern municipal

Expedient 2019023676 - Decret 2021001969 - 08/02/2021 - Delegació de signatura de l'Alcaldessa

Expedient 2019023676 - Decret 2021000576 - 13/01/21
Junta de Govern Local. Membres i delegacions de competències de l'Alcaldia a favor dels membres de la JGL

Expedient 2019023676 - Acord de Ple del 10/02/2020 - Delegació de competències del Ple municipal a favor de la Junta de Govern Local

Expedient 2019023676 - Decret 2020021854 - 04/12/20 - Representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes

Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 08/03/21 - Modificació dels punts 2.2 , 2.10 i 2.11 del decret de nomenament dels representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes

Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 14/12/20 - Representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes

Expedient Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 14/12/20 - Nomenament dels vocals del Consell General del Patronat Call de Girona

Expedient Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 14/12/20 - Nomenament dels vocals del Consell General de l'Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona

Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 14/12/20 - Membres del Patronat i la de la Comissió Executiva de la Fundació Rafael Masó

Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 14/12/20 - Membres del Patronat i la de la Comissió Executiva de la Fundació Museu del Cinema

Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 14/12/20 - Membres del Patronat i la de la Comissió Executiva de la Fundació Auditori-Palau de Congressos

Expedient 2019023676 - Decret 2020016802 - 25/09/20 - Regidors/ores de barri

Expedient 2019023676 - Decret 2020016264 - 18/09/20 - Comissions Informatives

Expedient 2019023676 - Decret 2020017688 - 06/10/20 - Modificació dels membres del grup municipal de Cs

Expedient 2019023676 - Decret 2020015325 - 02/09/20 - Àrees, regidories i competències

Expedient 2019023676 - Decret 2020015327 - 02/09/20 - Nomenament del Vicealcalde

Expedient 2019023676 - Decret 2020015330 - 02/09/20 - Tinents i Tinentes d'Alcaldia

Expedient 2019023676 - Decret 2019015433 - 12/07/2019 - Mesa de contractació

 

RESOLUCIONS DEL CARTIPÀS NO VIGENTS - Mandat 2019-2023

Expedient 2019023676 - Decret 2020015333 - 02/09/2020 - Regidors/ores de barri

Expedient 2019023676 - Decret 2020015332 - 02/09/20 - Junta de Govern Local

Expedient 2019023676 - Decret 2020015329 - 02/09/20 - Delegacions genèriques i específiques

Expedient 2019023676 - Decret 2020015419 - 08/09/2020 - Rectificació d'un error material del Decret de delegacions

Expedient 2019023676 - Decret 2020017547 - 16/10/20 - Nou regidor Eduard Berloso. Modificació de les delegacions