Inici Organització Cartipàs Comissions informatives

Cartipàs 2019-2023

 

Comissions informatives

Les Comissions Informatives són òrgans col·legiats necessaris de l'organització municipal, integrats exclusivament per membres de la Corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.

Última actualització: 03-11-2020

Dia i hora de celebració

Les comissions informatives se celebren el dilluns anterior a la celebració dels plens ordinaris, si el dia esmenat és festiu se celebraran l'endemà, sent l'horari el següent:

16.00 h - C.I. d'Alcaldia
16.30 h - C.I. d'Hisenda i Règim Interior
17.00 h - C.I. de Drets de les Persones
17.30 h - C.I. de Promoció Econòmica
18.00 h - C.I. de Territori

Membres i àmbit material

Cada Comissió Informativa està integrada per un total de 9 membres corporatius, amb representació de tots els Grups municipals presents en la Corporació i amb la següent distribució:
- 3 membres del Grup de JXCAT-JUNTS
- 2 membres del Grup Guanyem Girona
- 2 membres del Grup PSC-CP
- 1 membre del Grup ERC-AM
- 1 membre del Grup Cs
Correspondrà a cada Grup municipal designar els integrants de cada Comissió i els seus suplents, comunicant-ho per escrit perquè l'Alcaldia aprovi la composició definitiva de cada Comissió Informativa.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

PRESIDÈNCIA: Marta Madrenas Mir (JXCAT-JUNTS)

TITULARS:
Eduard Berloso Ferrer (JXCAT-JUNTS)
Núria Pi Méndez (JXCAT-JUNTS)
Lluc Salellas Vilar (Guanyem Girona)
Laia Pèlach Saget (Guanyem Girona)
Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP)
Juan Antonio Balbín Valentí (PSC-CP)
Joaquim Ayats Bartrina (ERC-AM)
Daniel Pamplona Castillejo (Cs)SUPLENTS:
Eva Maria Palau Gil (JXCAT-JUNTS)
Cristina Andreu Displàs (Guanyem Girona)
Joaquim Ruhí Brunsó (PSC-CP)
Annabel Moya Gàlvez (ERC-AM)
Míriam Pujola Romero (Cs)

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI

PRESIDÈNCIA: Lluís Martí i Arderiu (JXCAT-JUNTS)

TITULARS:
Martí Terés Bonet (JXCAT-JUNTS)
Marta Sureda Xifre (JXCAT-JUNTS)
Cristina Andreu Displàs (Guenyem Girona)
Laia Pèlach Saget (Guanyem Girona)
Sílvia Paneque Sureda(PSC-CP)
Juan Antonio Balbín Valentí (PSC-CP)
Anabel Moya Gàlvez (ERC-AM)
Daniel Pamplona Castillejo (Cs)SUPLENTS:
Glòria Plana Yanes(JXCAT-JUNTS)
Lluc Salellas Vilar (Guanyem Girona)
Mònica Ferrer Juandó (PSC-CP)
Àdam Bertran Martínez (ERC-AM)
Míriam Pujola Romero (Cs)

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRET DE LES PERSONES

PRESIDÈNCIA: Joaquim Ayats Bartrina (ERC-AM)

TITULARS:
Eva Maria Palau Gil (JXCAT-JUNTS)
Martí Terés Bonet (JXCAT-JUNTS)
Pere Albertí Serra (Guanyem Girona)
Xavier Montoya Roldan (Guanyem Girona)
Mònica Ferrer Juandó (PSC-CP)
Joaquim Ruhí Brunsó (PSC-CP)
Àdam Bertran Martínez (ERC-AM)
Míriam Pujola Romero (Cs)SUPLENTS
Núria Pi Méndez (JXCAT-JUNTS)
Dolors Serra Colom (Guanyem Girona)
Jordi Calvet San José (PSC-CP)
Maria Àngels Cedacers Hervàs (ERC-AM)
Daniel Pamplona Castillejo (Cs)

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR

PRESIDÈNCIA: M. Àngels Planas Crous (JXCAT-JUNTS)

TITULARS:
Glòria Plana Yanes (JXCAT-JUNTS)
Núria Pi Méndez (JXCAT-JUNTS)
Dolors Serra Colom (Guanyem Girona)
Lluc Salellas Vilar (Guanyem Girona)
Jordi Calvet San José (PSC-CP)
Beatriz Esporrín Palacios (PSC-CP)
Joaquim Ayats Bartrina (ERC-AM)
Daniel Pamplona Castillejo (Cs)SUPLENTS:
Lluís Martí Arderiu (JXCAT-JUNTS)
Pere Albertí Serra (Guanyem Girona)
Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP)
M. Àngels Cedacers Hervàs (ERC-AM)
Míriam Pujola Romero (Cs)

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

PRESIDÈNCIA: Glòria Plana i Yanes (JXCAT-JUNTS)

TITULARS:
Eva Maria Palau Gil (JXCAT-JUNTS)
Eduard Berloso Ferrer (JXCAT-JUNTS)
Xavier Montoya Roldan (Guanyem Girona)
Cristina Andreu Displàs (Guanyem Girona)
Beatriz Esporrín Palacios (PSC-CP)
Jordi Calvet San José (PSC-CP)
M. Àngels Cedacers Hervàs (ERC-AM)
Míriam Pujola Romero (Cs)SUPLENTS:
Martí Terés Bonet (JXCAT-JUNTS)
Lluc Salellas Vilar (Guanyem Girona)
Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP)
Anabel Moya Galvez (ERC-AM)
Daniel Pamplona Castillejo (Cs)