Inici Economia i gestió administrativa Proveïdors Mesures de lluita contra la morositat

Proveïdors

 

Mesures de lluita contra la morositat

Informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors, segons l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

Periodicitat trimestral. Última actualització: 29-07-2019

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2016

Any 2017

Any 2015