Inici Normatives i Acció de Govern Ordenances i reglaments Ordenances municipals

Ordenances, reglaments, instruccions i altres

 

Ordenances municipals

ACTIVITATS ECONÒMIQUES, COMERÇ I MERCATS

Ordenança d'intervenció municipal reguladora de les activitats de degustació, restauració, espectacles públics i activitats recreatives i les seves terrasses
Aprovació definitiva pel Ple: 09/10/2023
Publicació al BOP núm. 205 Data:  24/10/2023
Entra en vigor a partir del 16/11/2023

Ordenança reguladora del mercat majorista de fruites i verdures
Aprovació definitiva:  19/07/1985
Publicació al BOP núm. 99 Data:  17/08/1985

Ordenança per a la venda no sedentària en mercats de marxants de Girona
Aprovació inicial pel Ple: 09/05/2016
Publicació de l'aprovació inicial al BOP núm. 99  Data:  25/05/2016
Aprovació definitiva: 30/06/2016
Publicació de l'aprovació definitiva al BOP núm. 138 Data: 20/07/2016

Ordenança de galeries privades d'alimentació
Aprovació definitiva:  13/12/1993
Publicació al BOP núm. 115 Data:  15/09/1984

Ordenança municipal d'inspecció en matèria de disciplina de mercat i protecció als consumidors i usuaris
Aprovació definitiva:  11/07/1989
Publicació al BOP núm. 101 Data:  22/08/1985

Ordenança reguladora dels establiments de serveis de telecomunicacions per a ús públic de Girona
Aprovació definitiva:  08/11/2005
Publicació al BOP núm. 220 Data:  17/11/2005

CIVISME

Ordenança Municipal de Civilitat de Girona
Aprovació definitiva: 22/10/2012
Publicació al BOP núm. 210 Data: 02-11-2012
Modificació dels articles 26, 27 i 28 de l'Ordenança de Civilitat - BOP núm. 42 Data: 03-03-2014
Modificació dels articles 15 i 27 de l'Ordenança de Civilitat - BOP núm. 45 Data: 06-03-2017

Ordenança de convivència ciutadana
Aprovació definitiva:  23/05/1996
Publicació al BOP núm. 120 Data:  27/08/1996

HISENDA

Ordenança reguladora de l'execució alternativa al pagament de deutes amb la Hisenda Municipal de l'Ajuntament de Girona mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat
Aprovació definitiva:  08/04/2013
Publicació al BOP núm. 75 Data:  18/04/2013

RÈGIM INTERIOR

Ordenança reguladora de l'administració electrònica a l'Ajuntament de Girona
Aprovació definitva:  31/03/2011
Publicació al BOP núm. 75 Data:  18/04/2011

Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona
Aprovació pel Ple   14/09/2015
Publicació al BOP núm. 237 Data: 10/12/2015

SANITAT

Ordenança tècnico sanitària sobre condicions higièniques dels establiments i parades que venen aliments a la via pública
Aprovació definitiva: 22/09/1981
Publicació al BOP núm. 45 Data: 09/04/1983

Ordenança tècnico sanitària de desinfecció dels vehicles de transport
Aprovació definitiva:  22/01/1985
Publicació al BOP núm. 77 Data: 27/06/1985

SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT

Ordenança no fiscal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de sanejament del sistema de Girona
Publicació al BOP núm. 220 Data: 17/11/2022

Ordenança no fiscal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei d'abastament i distribució d'aigua potable del sistema de Girona
Publicació al BOP núm. 220 Data: 17/11/2022

Ordenança de gestió de residus municipals
Aprovació definitiva:  18/11/2013
Publicació al BOP núm. 18 Data: 28/01/2014

Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals
Aprovació definitiva:  14/07/2009
Publicació al BOP núm. 144 Data: 29/07/2009

MODIFICACIÓ:
Aprovació inicial pel Ple:  10/02/2020
Publicació: al BOP núm. 40 Data:  Núm. 27/02/2020 (text integre) No aprovada definitivament

Ordenança municipal de gestió de runes i residus de la construcció
Aprovació definitiva:  10/02/1998
Publicació al BOP núm. 32 Data: 07/03/1998

Ordenança reguladora de la neteja pública
Aprovació definitiva:  24/01/2006
Publicació al BOP núm. 27 Data: 08/02/2006

Ordenança municipal reguladora de la prestació dels serveis funeraris en el municipi de Girona
Aprovació definitiva:  08/05/2017
Publicació al BOP núm. 100 Data: 25/05/2017

Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Girona i del mapa de capacitat acústica
Aprovació definitiva pel Ple:  11/02/2013
Publicació al BOP núm. 38 Data:  22/02/2013

Ordenança de prevenció de la contaminació lluminosa de la il·luminació exterior de Girona
Publicació al BOP núm. 247 Data:   28/12/2010

URBANISME

Pla especial urbanístic regulador d'elements i serveis de radiocomunicació
Aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme:  26/03/2003
Publicació del DOGC 3921 Data:  09/07/2003

Ordenances d'edificació. Text Refós i modificació de les ordenances d'edificació de Girona
Aprovació definitiva:  13/04/2015
Publicació: al BOP núm. 82 Data:  29/04/2015

MODIFICACIÓ: Títol I "De la intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl"
Aprovació definitiva pel Ple:  08/10/2018
Publicació: al BOP núm. 209 Data:  Núm. 31/10/2018

Ordenances del Pla especial del Barri Vell
Aprovació definitiva per la Comissió Provincial d'Urbanisme  20/07/1983
Publicació al BOP núm.117  24/09/1983
Derogació de l'art. 27 de les Ordenances del Pla Especial de conservació i reforma interior del Barri Vell.

Pla general d'ordenació urbana de Girona
Aprovació definitiva:   28/02/2002
Publicació al DOGC núm. 3654 Data:  11/06/2002
Publicació íntegra del text: al DOGC núm 4618 Data:  21/04/2006

Ordenança reguladora de les plaques identificatives de les obres ordinàries, menors i les subjectes al règim de comunicació
Aprovació definitiva pel Ple:   14/01/2013
Publicació al BOP núm. 16 Data:  23/01/2013

Ordenança reguladora de la instal·lació d'aparells d'aire i equips de ventilació
Aprovació definitiva:  28/07/1992
Publicació al BOP núm. 105 Data:  24/08/1992
Informe

VIA PÚBLICA

Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de transport col·lectiu urbà i servei de transport públic amb bicicleta
Aprovació definitiva pel Ple:   20/121/2021
Publicació al BOP núm. 248 Data:  29/12/2021
Entra en vigor a partir del 21/01/2022

Text refós de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació
Publicació al BOP núm. 187 Data:  28/09/21
Entra en vigor a partir del 21/10/2021

Ordenança de publicitat i instal·lacions publicitàries
Aprovació definitiva:  02/07/2002
Publicació al BOP núm. 144 Data:  29/07/2002

Ordenança municipal sobre publicitat directa a les bústies
Aprovació definitiva:  23/07/1996
Publicació al BOP núm. 119 Data:  26/08/1996

Ordenança municipal reguladora de guals i entrades de vehicles (text refós)
Aprovació definitiva:  23/12/2011
Publicació al BOP 247 Data:  29/12/2011
Modificació de l'art. 5.1 de l'Ordenança de guals i entrades de vehicles - BOP núm. 191 Data 05-10-2017

Ordenança d'instal·lacions elèctriques, cales i canalitzacions a la via pública
Aprovació definitiva pel Ple:   21/07/1982
Publicació al BOP núm. 35 Data:  17/03/1983