Inici Normatives i Acció de Govern Ordenances i reglaments ROM. Reglament Orgànic Municipal

Ordenances, reglaments, instruccions i altres

 

Reglaments municipals

Reglament Orgànic Municipal (ROM) - Text refós
Aprovació definitiva a la sessió plenària: 13/11/2017
Publicació al BOP núm. 226 - Data: 27/11/2017

HISTÒRIC DE MODIFICACIONS:

Reglament Orgànic Municipal (ROM) - Text refós
Modificació que inclou la sessió 5a del capítol 3r (Comissió de Coordinació Tècnica) i la renumeració dels seus articles
Última modificació aprovada a la sessió plenària: 25/02/2016
Publicació al BOP núm. 85 - Data: 04/05/2016

Modificació de l'article 105. Les entitats ciutadanes i els seus drets
Acord del Ple: 16/04/2012
Publicació al BOP núm. 78 - Data: 23/04/2012
Text refós

Modificació del capítol 6è. El Defensor o Defensora de la Ciutadania
Acord del Ple: 14/04/2009
Publicació al BOP núm. 78 - Data: 24/04/2009

Modificació del capítol 6è. El Defensor del Ciutadà
Acord del Ple: 07/10/2003
Publicació al BOP núm. 79 - Data: 26/04/2004
DILIGÈNCIA 02/05/2004: Fer constar que s'ha substituït l'òrgan "Comissió de Govern" per "Junta de Govern" en virtut de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

Modificació del capítol 6è - El Defensor del Ciutadà
Acord del Ple: 20/12/1999
Publicació al BOP núm. 40 - Data: 28/03/2000

Aprovació del ROM
Acord del Ple: 14/02/1995
Publicació al BOP núm. 32 - Data: 11/03/1995