Inici Economia i gestió administrativa Contractació Actes de la Mesa de contractació 2018

Contractació

 

Actes de la Mesa de contractació

Actes dels contractes iniciats al 2018. Si el procés de contractació es va iniciar a finals d'any hi poden haver actes del 2019.
Actualització progressiva. Última actualització: 05-03-2019

 

Any 2018

Subministrament de llicències de programari i serveis d'instal·lació d'un nou sistema de correu electrònic

26 de novembre de 2018 - Acta núm. 1

3 de desembre de 2018 - Acta núm.2

Subministrament de fons documental per a les Biblioteques Municipals de Girona i els corresponents serveis d'extensió bibliotecària

19 de novembre de 2018 - Acta núm. 1

26 de novembre de 2018 - Acta núm. 2

17 de desembre de 2018 - Acta núm. 3

28 de gener de 2019 - Acta núm. 4

Obres de reforma de la cruïlla dels carrers Reggio Emilia - Cardener

12 de novembre de 2018 - Acta núm. 1

Subministrament i instal•·lació de 694 lluminàries de tecnologia LED en l'enllumenat públic exterior del municipi de Girona, repartides en un total d'11 actuacions

30 d'octubre de 2018 - Acta núm. 1

5 de novembre de 2018 - Acta núm. 2

16 de novembre de 2018 - Acta núm. 3

26 de novembre de 2018 - Acta núm. 4

21 de gener de 2019 - Acta núm. 5

25 de febrer de 2019 - Acta núm. 6

Subministrament d'accessoris i equips complementaris de radio digital, compatibles amb la xarxa de radiocomunicacions RESCAT, per a la policia municipal de Girona, mitjançant la modalitat d’arrendament financer

23 d'octubre de 2018 - Acta núm. 1

30 d'octubre de 2018 - Acta núm. 2

16 de novembre de 2018 - Acta núm. 3

17 de desembre de 2018 - Acta núm. 4

17 de gener de 2019 - Acta núm. 5

Contractació mixta del servei del manteniment, la recepció d'avisos i l'assistència en les alarmes d'intrusió dels edificis municipals, així com del subministrament dels recanvis de manteniment

25 de setembre de 2018 - Acta núm. 1

1 d'octubre de 2018 - Acta núm. 2

15 d'octubre de 2018 - Acta núm. 3

23 d'octubre de 2018 - Acta núm. 4

19 de novembre de 2018 - Acta núm. 5

Subministrament del material d'enllumenat necessari per al manteniment de l'enllumenat públic urbà i les instal·lacions elèctriques d'alguns edificis municipals de la ciutat de Girona

19 de setembre de 2018 - Acta núm. 1

25 de setembre de 2018 - Acta núm. 2

4 d'octubre de 2018 - Acta núm. 3

23 d'octubre de 2018 - Acta núm. 4

Contractació mixta del subministrament en règim de lloguer i els serveis d'instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat ornamental nadalenc 2018 a la ciutat de Girona

8 d'agost de 2018 - Acta núm. 1

14 d'agost de 2018 - Acta núm. 2

27 d'agost de 2018 - Acta núm. 3

19 de setembre de 2018 - Acta núm. 4

Subministrament i instal·lació d'un equip de generació d'energia renovable, el subministrament d'energia renovable (a partir de biomassa) i manteniment per la millora de l'eficiència energètica i reducció d'emissions al CEIP Carme Auguet de Girona

27 de març de 2018 - Acta núm. 1

3 d'abril de 2018 - Acta núm. 2

6 d'abril de 2018 - Acta núm. 3

27 d'abril de 2018 - Acta núm. 4

24 de maig de 2018 - Acta núm. 5

Subministrament de 2 vehicles per als serveis de Mobilitat i Via Pública

26 de març de 2018 - Acta núm. 1

3 d'abril de 2018 - Acta núm. 2

19 d'abril de 2018 - Acta núm. 3

24 de maig de 2018 - Acta núm. 4

Subministrament de senyals verticals i d'abalisament per a la brigada de manteniment de la via pública de l'Ajuntament de Girona

20 de març de 2018 - Acta núm. 1

26 de març de 2018 - Acta núm. 2

5 d'abril de 2018 - Acta núm. 3

Subministrament, per sistema de rènting, d'una furgoneta mixta extrallarga, transformada, condicionada i equipada, per a ús policial

19 de març de 2018 - Acta núm. 1

26 de març de 2018 - Acta núm. 2

6 d'abril de 2018 - Acta núm. 3

10 de maig de 2018 - Acta núm. 4

Subministrament de formigó per la brigada d'obres de l'Ajuntament de Girona

27 de febrer de 2018 - Acta núm. 1

5 de març de 2018 - Acta núm.2

Subministrament, per sistema rènting, de 3 turismes (de la mateixa marca i model) i un afurgoneta, transformats, condicionats i equipats per a ús policial

8 de gener de 2018 - Acta núm. 1

15 de gener de 2018 - Acta núm. 2

26 de gener de 2018 - Acta núm. 3

5 de febrer de 2018 - Acta núm. 4

7 de març de 2018 - Acta núm. 5

Serveis d'enjardinament de 1.521 escocells de la ciutat de Girona

17 de desembre de 2018 - Acta núm. 1

Servei de gestió de residus i subministrament de compactadores, contenidors i altres estris complementaris en regim de lloguer pel mercat de majoristes de fruites i verdures de Girona

17 de desembre de 2018 - Acta núm. 1

27 de desembre de 2018 - Acta núm. 2

7 de gener de 2019 - Acta núm. 3

17 de gener de 2019 - Acta núm. 4

4 de febrer de 2019 - Acta núm. 5

Serveis de teleassistència per a persones majors de 65 anys i persones en situació de dependència, que visquin soles o amb altres persones grans, a la ciutat de Girona, mitjançant procediment obert i amb assenyalament de varis criteris de valoració de les ofertes

11 d'abril de 2018 - Acta núm. 1

16 d'abril de 2018 - Acta núm. 2

27 d'abril de 2018 - Acta núm. 3

21 de maig de 2018 - Acta núm. 4

Serveis de formació en els Espais Internet de les biblioteques municipals de la ciutat de Girona

26 de març de 2018 - Acta núm. 1

3 d'abril de 2018 - Acta núm. 2

16 d'abril de 2018 - Acta núm. 3

19 d'abril de 2018 - Acta núm. 4

21 de maig de 2018 - Acta núm. 5

Contractació mixta del servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i de lampisteria i subministrament dels recanvis necessaris per portar-ho a terme dels equipaments del Mercat Municipal

21 de març de 2018 - Acta núm. 1

26 de març de 2018 - Acta núm. 2

5 d'abril de 2018 - Acta núm. 3

11 d'abril de 2018 - Acta núm. 4

Serveis d'hostes i hostesses amb motiu de la celebració de la 63a edició de "Girona, Temps de Flors" 2018

12 de març de 2018 - Acta núm. 1

19 de març de 2018 - Acta núm. 2

26 de març de 2018 - Acta núm. 3

3 d'abril de 2018 - Acta núm. 4

16 d'abril de 2018 - Acta núm. 5

Serveis per a la realització del "Pla d'acció per al desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta" en el marc del programa de suport i acompanament a la planificació estratègica 2017 del SOC

5 de març de 2018 - Acta núm. 1

12 de març de 2018 - Acta núm. 2

23 de març de 2018 - Acta núm. 3

27 de març de 2018 - Acta núm. 4

19 d'abril de 2018 - Acta núm. 5

Contractació dels serveis per a la redacció del projecte d'urbanització de la cruïlla formada pels carrers Torre de Malla, Aragó i el camí vell de Fornells i altres documents tècnics complementaris

26 de febrer de 2018 - Acta núm. 1

2 de març de 2018 - Acta núm. 2

7 de març de 2018 - Acta núm. 3

19 de març de 2018 - Acta núm. 4

23 de març de 2018 - Acta núm. 5

11 d'abril de 2018 - Acta núm. 6

Serveis de suport de la seguretat de la informació i la protecció de dades de caràcter personal

6 de febrer de 2018 - Acta núm. 1

12 de febrer de 2018 - Acta núm. 2

23 de febrer de 2018 - Acta núm. 3

2 de març de 2018 - Acta núm. 4 - Diligència

3 d'abril de 2018 - Acta núm. 5

10 de maig de 2018 - Acta núm. 6

11 de juny de 2018 - Acta núm. 7

Servei d'atenció socieducativa i lleure en els Espais Joves de la ciutat de Girona

5 de febrer de 2018 - Acta núm. 1

12 de febrer de 2018 - Acta núm. 2

23 de febrer de 2018 - Acta núm. 3

2 de març de 2018 - Acta núm. 4

Contractació de les pòlisses d'assegurances de multirisc per pèrdues o danys materials dels béns mobles i immobles que constitueixen el patrimoni de l'Ajuntament i l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Girona

29 de gener de 2018 - Acta núm. 1

5 de febrer de 2018 - Acta núm. 2

12 de febrer de 2018 - Acta núm. 3

15 de febrer de 2018 - Acta núm. 4

Servei de manteniment dels sistemes de climatització i d'aigua sanitària en els equipaments municipals i del subministrament dels recanvis necessaris per a portar-lo a terme

29 de gener de 2018 - Acta núm. 1

5 de febrer de 2018 - Acta núm. 2

16 de febrer de 2018 - Acta núm. 3

12 de març de 2018 - Acta núm. 4

19 d'abril de 2018 - Acta núm. 5

Serveis de coordinació de trucades per atendre les necessitats del centre coordinador d'emergències de Girona

8 de gener de 2018 - Acta núm. 1

15 de gener de 2018 - Acta núm. 2

26 de gener de 2018 - Acta núm. 3