Inici Economia i gestió administrativa Contractació Dades estadístiques dels contractes

Contractació

 

Dades estadístiques dels contractes

Exercici 2016

% en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos a la legislació de contractes del sector públic. Any 2016
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ NÚMERO DE CONTRACTES % SOBRE EL TOTAL IMPORT TOTAL (sense IVA)
Obert 54 53,87 % 10.996.427,77 €
Negociat sense publicitat 6 1,48 % 302.228,26 €
Negociat amb publicitat 0 0 % 0 €
Derivat d'acord marc 2 0,59 % 120.698,57 €
Contractes menors1 4.491 44,06 % 8.993.383,30 €
TOTAL 20.412.737,90 €
1 Els contractes menors comptabilitzats són a partir de 300 €

Gràfic dels contractes 2016 segons procediment