Inici Economia i gestió administrativa El pressupost municipal ressupost dels organismes autònoms i ens dependents

El pressupost municipal

 

Pressupost dels organismes autònoms i ens dependents

Exercici 2019

Periodicitat anual. Última actualització: 19-03-2019

NOTA: Aprovació inicial al Ple del 18 de febrer de 2019. Aprovació definitiva sense al·legacions presentades en el període d'informació pública.

ORGANISMES AUTÒNOMS

CONSORCIS

SOCIETATS

Liquidacions pressupostàries 2018