Inici Economia i gestió administrativa Convenis Exercici 2021

Convenis

L'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és el que regula la transparència en els convenis de col·laboració de les administracions públiques.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació, a través d'aquesta pàgina pretenem difondre la informació dels convenis que l'Ajuntament de Girona signa, l'objecte pel qual es fa, amb qui ho fa.

Convenis i ajuts directes signats per l'Ajuntament de Girona

A continuació us mostrem una relació dels convenis que s'han signat amb la indicació de l'objecte o finalitat pel qual s'ha signat, el número d'expedient, l'àrea responsable de l'expedient que ha promogut el conveni, les parts que han signat el conveni i i s'hi hi ha alguna obligació econòmica associada per part de l'Ajuntament.

 

Actualització progressiva. Última actualització: 18-02-2021

Exercici 2021

SERVEI MUNICIPAL

OBJECTE

PARTS SIGNANTS

APORTACIÓ ECONÒMICA

VIGÈNCIA FINS

DRETS I OBLIGACIONS

Alcaldia

L'acompanyament i dinamització del procés participatiu per al dissen de l'òrgan de participació del nou servei municipal d'aigua de les ciutats de Girona, Salt i Sarrià de Ter

UdG

13.634,87 ¤

31-07-2021

Conveni català

Conveni castellà

Alcaldia

Organitzar la XL Exposició de Miniatures Històriques i el XXV Concurs Internacional "Soldat de Plom 2020"

El Baluard, Centre d'Estudis Històrics i d'Armes de Girona

6.000 ¤

31-03-2021

Conveni català

Conveni castellà

Mobilitat

Protocol general d'actuació entre l'Ajuntament de Reus i l'Ajuntament de Girona pel desenvolupament d'un marc de col·laboració per a la implementació del sistema públic de bicicleta compartida a la ciutat de Reus i per compartir informació en la gestió d'aparcaments municipals de vehicles (s'adjunta el protocol com annex)

Ajuntament de Reus

Sense aportació econòmica

22-01-2023

Conveni català

Sostenibilitat

Actuacions de rehabilitació o reposició de les instal·lacions d'abastament en alta malmeses pels aiguats esdevinguts la setmana del 20 de gener 2020

AGISSA. Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA

361.688,56 ¤

Obres de reparació acabades o màxim 4 anys.

Conveni català

Conveni castellà

Sostenibilitat

Gestió de les colònies de gats de carrer

Federació Xarxa Gatera de Girona i Col·legi de Veterinaris de Girona

Segons les necessitats. Aportacions econòmiques periòdiques en forma de bestretes

08-01-2025

Conveni català

Conveni castellà