Inici Economia i gestió administrativa Convenis Exercici 2020

Convenis

L'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és el que regula la transparència en els convenis de col·laboració de les administracions públiques.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació, a través d'aquesta pàgina pretenem difondre la informació dels convenis que l'Ajuntament de Girona signa, l'objecte pel qual es fa, amb qui ho fa.

Convenis i ajuts directes signats per l'Ajuntament de Girona

A continuació us mostrem una relació dels convenis que s'han signat amb la indicació de l'objecte o finalitat pel qual s'ha signat, el número d'expedient, l'àrea responsable de l'expedient que ha promogut el conveni, les parts que han signat el conveni i i s'hi hi ha alguna obligació econòmica associada per part de l'Ajuntament.

 

Actualització progressiva. Última actualització: 21-01-2020

Exercici 2020

SERVEI MUNICIPAL

OBJECTE

PARTS SIGNANTS

APORTACIÓ ECONÒMICA

VIGÈNCIA FINS

DRETS I OBLIGACIONS

Cooperació

Pròrroga del Conveni de col·laboració per al desplegament de programes de cooperació al desenvolupament i projectes de sensibilització a Girona per a l'any 2020

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

20.000 ¤

31-12-2020

Addenda
del conveni en català

Addenda
del conveni en castellà