Inici Economia i gestió administrativa Convenis Exercici 2020

Convenis

L'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és el que regula la transparència en els convenis de col·laboració de les administracions públiques.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació, a través d'aquesta pàgina pretenem difondre la informació dels convenis que l'Ajuntament de Girona signa, l'objecte pel qual es fa, amb qui ho fa.

Convenis i ajuts directes signats per l'Ajuntament de Girona

A continuació us mostrem una relació dels convenis que s'han signat amb la indicació de l'objecte o finalitat pel qual s'ha signat, el número d'expedient, l'àrea responsable de l'expedient que ha promogut el conveni, les parts que han signat el conveni i i s'hi hi ha alguna obligació econòmica associada per part de l'Ajuntament.

 

Actualització progressiva. Última actualització: 07-07-2020

Exercici 2020

SERVEI MUNICIPAL

OBJECTE

PARTS SIGNANTS

APORTACIÓ ECONÒMICA

VIGÈNCIA FINS

DRETS I OBLIGACIONS

Cooperació

Enfortiment de la dinàmica solidària i la cooperació a les comarques gironines durant l’any 2020

CeDRe

40.000 ¤

31-12-2020

Conveni català

Conveni castellà

Esports

Pròrroga del conveni per al Desenvolupament i promoció de la pràctica esportiva a la ciutat, i l'organització del Lleuresport - Parc Infantil i Juvenil de Nadal

GEiEG

110.000 ¤

31-12-2020

Conveni català

Conveni castellà

Mobilitat

Suport al projecte esportiu dels equips a máxima competició

Servei Català de Trànsit

Sense aportació econòmica

05-06-2024

Conveni català

Conveni castellà

Esports

Suport al projecte esportiu dels equips a máxima competició

Girona Club Hoquei

15.000 ¤

Temporada 2019-2020

Conveni català

Conveni castellà

Esports

Suport al projecte esportiu de l'equip sènior d'elit de l'entitat que participa a la Lliga estatal de judo

Associació Girona Judo

5.000 ¤

31-12-2020

Conveni català

Conveni castellà

Promoció

Difusió de l'App LaCompra

Interactiu Comunicació Digital, SL

Sense aportació econòmica municipal

27-05-2023

Conveni en català

Educació

Programa Magnet. Aliances per a l'èxit educatiu a l'Escola Àgora

Museu del Cinema, Fundació Jaume Bofill i Departament d'Educació de la Generalitat

Sense aportació econòmica municipal

30-06-2020

Conveni en català

Joventut

Orientació en estades de voluntariat internacional

UdG

Sense aportació econòmica municipal

16-07-2020

Conveni en català

Conveni castellà

Mobilitat

Prova pilot per a posar en funcionament l'activitat del Comerç Amic a l'entorn de l'escola Dr. Masmitjà en el marc del Projecte camins escolars

Fundació Educativa Cor de Maria

Sense aportació econòmica municipal

12-05-2024

Conveni en català

Joventut

Realització d'activitats solidàries i de cooperació

UdG

Sense aportació municipal

12-02-2024

Conveni en català

Joventut

Apropar la formació professional a espais reals d'intervenció en l'àmbit de l'animació sociocultural

Institut Vallvera

Sense aportació municipal

18-02-2021

Conveni en català

Sostenibilitat

Gestió dels espais naturals de custòria fluvial

Consorci del Ter

24.500 ¤

17-03-2021

Conveni en català

Conveni castellà

Cooperació

Pròrroga del Conveni de col·laboració per al desplegament de programes de cooperació al desenvolupament i projectes de sensibilització a Girona per a l'any 2020

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

20.000 ¤

31-12-2020

Addenda
del conveni en català

Addenda
del conveni en castellà