Inici Participació Notícies dels grups municipals i del portal de transparència

Resum del Ple municipal ordinari de l'11 de juny del 2018

dimecres 13 de juny de 2018

Dilluns 11 de juny va tenir lloc, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny del 2018. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, va tenir lloc el jurament del nou regidor de l’Ajuntament de Girona Josep Pujols per prendre possessió del seu càrrec. Acte seguit l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat i, abans de passar al proper punt de l’ordre del dia, es van aprovar les ratificacions.

En el marc de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior es van debatre els punts del 5 al 12, ambdós inclosos. Pel que fa als punts 6 (Abonament a la Fundació Mas Xirgu de l'import del 8% de les facturacions corresponents al quadrimestre novembre 2017 - febrer 2018) i 10 (Modificació del contracte de selecció d'un soci privat per constituir una societat d'economia mixta per gestionar la recollida d'escombraries i neteja viària, adjudicat a Fomento de Construcciones y Contratas, SA), aquests es van aprovar per unanimitat. El punt 5, relatiu a l’abonament a EULEN, S.A., de l'import del 8% de les facturacions corresponents al quadrimestre novembre 2017 - febrer 2018, es va aprovar per 13 vots a favor (CiU, C’s i PP), 8 abstencions (ERC i PSC) i 4 en contra (CUP).

En el cas del punt 7, sobre l’aprovació de l'organigrama de l’Ajuntament de Girona, el resultat de vot va ser favorable, amb 10 vots a favor (CiU), 11 abstencions (ERC, CUP, C’s i PP) i 4 en contra (PSC). La portaveu del grup municipal del PSC, Sílvia Paneque, va explicar que el seu vot seria contrari perquè “ja no compartíem l’organigrama actual de l’Àrea que quan estàvem al govern teníem sota la nostra responsabilitat”. El punt 8 (Fer el pagament de la factura presentada per l'empresa SquarePoint SL corresponent als treballs d'adequació del programari de Recursos Humans, realitzats en el període comprès entre gener - maig 2017) es va aprovar per 19 vots a favor (CiU, ERC, PSC, PP) i 6 abstencions (CUP i C’S); en el cas del punt 9 (Aprovar el règim de fiscalització i intervenció), els vots a favor van ser 21 vots (CiU, ERC, PSC, C’s i PP) i les abstencions van sumar 4 vots (CUP); i en el cas del punt 11 (Pla estratègic de subvencions 2018-2019), aquest es va aprovar per 18 vots a favor (CiU, ERC i PSC) i 7 abstencions (CUP, C’s i PP).

Per acabar, el punt 12, sobre la modificació del pressupost 2018, aquest punt es va aprovar per 14 vots a favor (CiU i PSC), 6 abstencions (ERC i C’s) i 5 en contra (CUP i PP). La portaveu del grup municipal del PP, Concepció Veray, va justificar el seu vot negatiu argumentant que “el pressupost del 2018 ja no va comptar amb la nostra aprovació” i va afegir que “ens preocupa sobretot perquè és una transferència negativa on es treu pressupost per al Girona cultura i barris o per a Ciutat de Festivals”; mentre que el en cas de la CUP qui va fer la defensa del vot del grup va ser el seu regidor Lluc Salellas i va explicar que “es tracta d’un canvi que per nosaltres accentua un dèficit que ja té la proposta de cultura del govern: treure diners d’unes partides de programació estable per donar-ho a projectes”.

En referència a la Comissió Informativa d'Educació i Esports es va debatre en el punt 13 la modificació dels estatuts de l'Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona. Aquest punt es va aprovar per 21 vots a favor (CiU, ERC, PSC, C’s i PP) i 4 abstencions (CUP).

En l’àmbit de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública anava al Ple el punt 14 (Aprovació inicial de la modificació del Títol I "De la intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl" de les ordenances d'edificació municipals), que es va aprovar també per 21 vots a favor (CiU, ERC, PSC, C’s i PP) i 4 abstencions (CUP).

També es va debatre de forma urgent un punts més. El punt 15.1 (Resolució del recurs d’Accent Social SL contra l'acord de ple de l’Ajuntament de Girona del 9.04.18 referent a la imposició de penalitats per la comissió d'una infracció greu en l'execució del contracte de servei d'atenció domiciliària), pertanyent a la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior, i que es va aprovar per unanimitat.

A continuació es van debatre les set mocions que anaven al Ple. La primera, presentada per Comissions Obreres (CCOO) i que defensava “menys ràtios, més qualitat” en ensenyament, va ser defensada per Almudena González en nom de la Federació d’Educació de CCOO, i va ser aprovada per unanimitat.

La segona moció, presentada pel grup municipal del PSC i defensada per la regidora Elisabeth Riera, tractava sobre la Xarxa d'Impulsors als municipis de la Garantia Juvenil. La moció va ser aprovada per 15 vots a favor (ERC, PSC, CUP, C’s i PP) i 10 abstencions (CiU). Mentre que la tercera moció, presentada pel grup municipal d’ERC per abaratir el cost de l'aplicatiu dels pressupostos participats, va ser defensada pel regidor Marí Terés i es va aprovar per 22 vots a favor (CiU, ERC, CUP i PSC) i 3 abstencions (C’s i PP).

La quarta i la cinquena moció les va presentar el grup municipal de C’s i les va defensar la seva portaveu, Míriam Pujola. La quarta, sobre el respecte i la neutralitat institucional en els edificis públics, els espais públics i el mobiliari urbà, es va desestimar per 18 vots en contra (CiU, ERC i CUP) 4 abstencions (PSC) i 3 a favor (C’s i PP); mentre que la cinquena va ser retirada pel mateix grup. Pel que fa a la sisena moció, presentada pel grup municipal de la CUP per millorar la mobilitat en transport públic a la ciutat, es va aprovar per 15 vots a favor (ERC, CUP, PSC, C’s i PP) i 10 en contra (CiU). La moció la va defensar la portaveu del grup, Laia Pèlach.

Per acabar, la setena moció, presentada conjuntament per ERC, CUP, PSC, C’s i PP en suport a la retirada de la placa identificativa dels treballadors de Girona+Neta, es va aprovar per 15 vots a favor (ERC, CUP, PSC, C’s i PP) i 10 en contra (CiU). Aquesta moció la va defensar un portaveu de Girona+Neta.

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies es van aprovar els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.


VÍDEO DEL PLE