Inici Normatives i Acció de Govern Registre de mocions Registre de mocions polítiques 2015-2019

Registre de mocions

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que s'aprovin pel Ple. Les entitats i associacions també poden presentar mocions gràcies al dret que se'ls hi reconeix al Reglament Orgànic Municipal.

Mocions polítiques

Mocions ciutadanes

 

Legislatura 2015-2019

Registre de mocions polítiques

 

NÚMERO
REGISTRE

MOCIÓ
 

GRUPS MUNICIPALS
 

SESSIÓ
PLENÀRIA

VOTACIONS
 

001

Moció que presenta el grup municipal d'ERC-MES-AM per confeccionar un mapa de distribució socioeconòmica de Girona

ERC-MES-AM

13/07/2015

APROVADA

002

Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP per un Pla d'Impuls d'Activitats Físiques Esportives

PSC-CP

13/07/2015

APROVADA

003

Moció que presenta el grup municipal del PPC referent a instaurar un Ple Extraordinari anual sobre l'estat de la ciutat

PPC

13/07/2015

APROVADA

004

Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per Girona pel dret d'intervenció CIUtadana als plens municipals

CUP-Crida per Girona

13/07/2015

APROVADA

005

Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per Girona per iniciar un procés d'adequació del nomenclàtor de la ciutat

CUP-Crida per Girona

13/07/2015

APROVADA

006

Moció que presenta el grup municipal d'ERC - MES per a l'ampliació del Parc d'Habitatges Social a Girona

ERC-MES

14/09/2015

APROVADA

007

Moció que presenta el grup municipal del PSC per un Pla per garantir la gratuüitat dels llibres de text a les famílies d'alumnes d'educació primària i secundària matriculats

PSC

14/09/2015

DESESTIMADA

008

Moció que presenta el grup municipal de Cs per a la creació d'una nova comissió o taula permanent per analitzar les necessitats d'habitatge i socials bàsiques

Cs

14/09/2015

DESESTIMADA

009

Moció conjunta  en suport de l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània

CONJUNTA

14/09/2015

APROVADA

010

Moció que presenta el grup municipal de Cs per la posada en marxa d'una auditoria general a l'Ajuntament de Girona

Cs

14/09/2015

DESESTIMADA

011

Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per Girona sobre les eleccions al Parlament del 27 de setembre

CUP-Crida per Girona

14/09/2015

APROVADA

012

Moció que presenta el grup municipal de Cs sol·licitant l'adaptació dels parcs infantils del municipi perquè siguin accessibles per a tots els nens i nenes 

Cs

19/10/2015

RETIRADA

013

Moció que presenten els grups municipals de la CUP,ERC i el PSC per exigir una nova llei reguladora del dret a l'habitatge que cobreixi les mesures de mínims per fer front a l'emergència nacional

CUP, ERC-MES, PSC

19/10/2015

DESESTIMADA

014

Moció que presnta el grup municipal d'ERC-MES per celebrar un dia d'horaris europeus en el marc de la reforma horària

ERC-MES

19/10/2015

APROVADA

015

Moció que presenten els grups municipals d'ERC-MES, CUP i CIU en motiu del 75è aniversari de l'assassinat del president Lluís Companys Jover

ERC-MES, CUP, CIU

19/10/2015

APROVADA

016

Moció que presenta el grup municipal del PSC sobre la transparència i accés a la informació

PSC

19/10/2015

APROVADA

017

Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per Girona sobre el model turístic de la ciutat

CUP-Crida per Girona

19/10/2015

DESESTIMADA

018

Moció que presenta el grup municipal de Cs pel reforç de la imatge de l'alcalde de Girona i l'Ajuntmanent al que representa

Cs

09/11/2015

DESESTIMADA

019

Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per Girona per impulsar un sistema de pressupost participatiu

CUP-Crida per Girona

09/11/2015

APROVADA

020

Moció que presenta el grup municipal d'ERC-MES per a la creació d'una ajuda per al pagament de lloguer social

ERC-MES

09/11/2015

APROVADA

021

Moció que presenta el grup municipal del PPC per reclamar i exigir al govern de la Generalitat un comrpomís ferm en l'execució de les inversions pendets de la nostra ciutat

PPC

09/11/2015

DESESTIMADA

022

Moció que presenta el grup municipal del PSC sobre la millora del servei de bus urbà a la ciutat

PSC

09/11/2015

Aprovada tota menys els punt 4

023

Moció que presenten els grups municipals del PSC i CUP-Crida per Girona referent al Pla Especial de Sant Narcís

PSC-CUP CRIDA PER GIRONA

16/11/2015

SOBRE LA TAULA

024

Moció que presenten els grups municipals del PSC i CUP-Crida per Girona que fa referència a la finalització de les obres de reposició del TAV

PSC-CUP CRIDA PER GIRONA

16/11/2015

SOBRE LA TAULA

025

Moció que presenten els grups municipals de CIU, ERC-MES i CUP-PA de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya

CIU, ERC-MES, CUP-Crida per Girona

16/11/2015

APROVADA

026

Moció que presenten els grups municipals de CIU, ERC-MES i CUP-Crida per Girona, PSC, Cs i PPC de suport i solidaritat amb les víctimes de Talidomida

CIU, ERC-MES, CUP-Crida per Girona, PSC, Cs, PPC

23/11/2015

APROVADA

027

Moció que presenta el grup municipal de Cs-Partido de la CIUdadania per a l'obligat compliment de les lleis i sentències

Cs

14/12/2015

DESESTIMADA

028

Moció que presenta el grup municipal del PSC per millorar la prevenció i la transversalitat de les polítiques d'atenció a la infància, l'adolescència i les famílies

 PSC

14/12/2015

DESESTIMADA

029

Moció que presenten els grups municipals de CIU, ERC-MES,CUP-Crida per Girona i Cs de suport al banc d'ADN per a les identificacions dels desapareguts a la guerra civil

CIU, ERC-MES, CUP-Crida per Girona, Cs

14/12/2015

APROVADA

030

Moció que presenta el grup municipal d'ERC-MES per reclamar l'inici de la confecció d'un Pla Estratègic de l'esport de Girona

ERC-MES 

14/12/2015

APROVADA

031

Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per Girona per un compromís de Girona amb el CLIMA

CUP-Crida per Girona

14/12/2015

APROVADA

032

Moció que presenta el grup municipal de Cs-Partido de la CIUdadania sobre el protocol educatiu contra la transfòbia i l'assetjament escolar per identitat de gènere

Cs

 

RETIRADA ABANS PLE

033

Moció per solventar els aspectes socials de la zona de les Pedreres-Torre Alfons XII 

ERC-MES

 

RETIRADA ABANS PLE

034

Moció que presenta el grup municipal del PSC en relació al mapa d'instal·lacions i equipaments esportius del municipi  (MIEM)

PSC

25/01/2016

APROVADA

035

Moció que presenten els grups municipals d'ERC-MES i la CUP-Crida per Girona en suport a la plataforma en defensa de l'Ebre i la lluita contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre

ERC-MES, CUP-Crida per Girona

25/01/2016

APROVADA

036

Moció que presenta el grup municipal de CUP-Crida per Girona de solidaritat amb els condemnats i condemnades pels fets del 15-J dek 2011 al Parlament

CUP-Crida per Girona

25/01/2016

APROVADA

037

Moció que presenten els grups municipals d'ERC-MES i la CUP-Crida per Girona per al canvi de nom de la Fundació Princesa de Girona

ERC-MES i CUP CRIDA PER GIRONA

25/01/2016

APROVADA

038

Moció referent a la reformulació dels serveis funeraris

CUP-Crida per Girona

08/02/2016

DESESTIMADA

039

Moció a favor d'una salut pública de proximitat, de qualitat i universal

PSC-CP

08/02/2016

APROVADA

040

Moció referent a la creació d'un Consell Municipal de Seguretat i Prevenció

PPC

08/02/2016

APROVADA

041

Moció per eliminar les burilles dels carrers de Girona

Cs

08/02/2016

APROVADA

042

Moció per a la creació d'una Taula i d'un Pla de Salut Mental a la ciutat de Girona

ERC-MES

08/02/2016

APROVADA

043

Moció contra el trasllat del servei de laboratori de l'Hospital Josep Trueta

CUP-Crida per Girona

08/02/2016

DESESTIMADA

044

Moció per aprovar un Pla d'Acollida

CUP-Crida per Girona

 14/03/2016

APROVADA

045

Moció referent al projecte de rehabilitació de l'antic cinema Modern

PPC

14/03/2016

APROVADA

046

Moció per una Girona respectuosa i més amable amb els animals

ERC-MES

14/03/2016

APROVADA

047

Moció conjuntament per al segell de reconeixement cutat amiga de la infància

CIU, ERC-MES-AM, CUP-Crida per Girona, PSC-CP, Cs, PPC

14/03/2016

APROVADA

048

Moció de suport als ajuntaments inventigats per l'Audiència Nacional per la moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya

CUP-Crida per Girona

11/04/2016

APROVADA

049

Moció conjunta en contra de l'acord entre la Unió Europea i l'Estat de Turquia

CIU, PSC-CP, ERC-MES-AM, CUP-Crida per Girona, Cs

11/04/2016

APROVADA

050

Moció que presenta el Grup Municipal de Cs per la implantació del sistema de seguretat "iKanguro"a les diferents escoles de Girona

Cs

11/04/2016

SOBRE LA TAULA

051

Moció que presenta la CUP- Crida per Girona sobre l'equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses

CUP-Crida per Girona

11/04/2016

DESESTIMADA

052

Moció per a racionalitzar els estudis d'Educació Secundària a Girona

ERC-MES

11/04/2016

La moció consta de 3 punts. S'aproven els punts 1 i 3

053

Moció que presenta el Grup municipal ERC-MES per desencallar el pla especial de les Pedreres

ERC-MES

11/04/2016

DESESTIMADA

054

Moció referent al Pla estratègic de la ciutat de Girona

PPC

11/04/2016

APROVADA

055

Moció conjunta en suport a la declaració del comitè per a l'acollida de les persones refugiades a Catalunya

CIU, PSC-CP, ERC-MES-AM i CUP-Crida per Girona, Cs

11/04/2016

APROVADA

056

Moció per a que s'aturin els tràmits de reclamació de recursos a l'ARC destinats a les obres de la incineradora de Campdorà

CUP-Crida per Girona

09/05/2016

La moció consta de 6 punts. S'APROVEN el punts 2 i 6

057

Moció que presenta la CUP-Crida per Girona per a la municipalització del servei de neteja de dependències municipals

CUP-Crida per Girona

09/05/2016

DESESTIMADA

058

Moció per la implantació d'un sistema de seguretat per millorar la seguretat d'infants i adults

Cs

09/05/2016

APROVADA

059

Moció que presenta el Grup Municipal Cs per a que la recaptació dels ràdars interurbans es destini a projectes socials

Cs

09/05/2016

RETIRADA

060

Moció que presenta el Grup Municipal Cs pel respecte a la convivència, a la pluralitat, a la llibertat d'expressió i opinió

Cs

09/05/2016

RETIRADA

061

Moció que presenta el Grup Municipal ERC-MES per demanar la cessió del servei d'estacionament soterrat de l'estació de Girona

ERC-MES

09/05/2106

DESESTIMADA

062

Moció conjunta per demanar que la MINURSO (Missió de les Nacions Unides pel Referendum al Sàhara Occidental) assumeixi competències en drets humans

CUP-Crida per Girona, ERC-MES, CIU, PSC-CP

09/05/2016

APROVADA

063

Moció per declarar Girona ciutat lliure de plàstic

CUP-Crida per Girona

06/06/2016

RETIRADA

064

Moció que presenten conjuntament tots els grup municipals, de suport a la Conca del Ter, a la recuperació del cabal ecològic i a la reducció del transvasament

CIU, ERC-MES, CUP, PSC-CP, Cs, PPC

06/06/2016

APROVADA

065

Moció per posar en marxa un programa de cultura als barris

ERC-MES

06/06/2016

DESESTIMADA

066

Moció que presenta ERC-MES per potenciar la participació dels joves gironins en les decisions ciutadanes

ERC-MES

11/07/2016

APROVADA

067

Moció que presenta Cs per l'acceleració d'adaptació d'espais públics a les necessitats de persones amb discapacitat

Cs

11/07/2016

DESESTIMADA

068

Moció que presenta la CUP-Crida per Girona per a la creació d'una comissió municipal sobre el procés constituent

CUP-Crida per Girona

11/07/2016

DESESTIMADA

069

Moció que presenta la CUP en suport als SOM27 i mes

CUP

01/08/2016

APROVADA

070

Moció que presenta ERC per convertir Girona en una ciutat que promou la cultura científica i tècnica

ERC

01/08/2016

RETIRADA

071

Moció que presenta CIU, ERC, CUP, PP I Cs per una sanitat de qualitat a la ciutat de Girona

CIU, ERC, CUP, PP, Cs

01/08/2016

APROVADA

072

Moció que presenta Cs pel reconeixement i ajuts als celías de Girona

Cs

01/08/2016

DESESTIMADA

073

Moció que presenta ERC-MES per tal d'establir un salari mínim a la ciutat de Girona

ERC-MES

12/09/2016

RETIRADA

074

Moció que presenta CUP-Crida per Girona per a la realització d'una campanya contra les agresions sexistes

CUP-Crida per Girona

12/09/2016

APROVADA

075

Moció que presenta PPC referent al projecte d ereforma, millora i arranjament de la plaça Catalunya

PPC

12/09/2016

APROVADA

076

Moció que presenten conjuntament tots el grups municipals per a declarar Girona ciutat lliure de plàstic

CIU, ERC, PSC, CUP, PP, Cs

10/10/2016

APROVADA

077

Moció que presenta el Grup municipal d'ERC-MES per a una administració socialment responsable

ERC-MES

10/10/2106

DESESTIMADA

078

Moció que presenta el Grup municipal d'ERC-MES per un salari mínim de ciutat

ERC-MES

10/10/2016

APROVADA

0079

Moció que presenta el Grup municipal CUP per a la municipalització del servei d'aigües

CUP-Crida per Girona

10/10/2016

RETIRADA

080

Moció que presenta el Grup municipal Cs sobre el remborsament del cost de l'IBI de determinades vivendes

Cs

10/10/2016

RETIRADA

081

Moció que presenten conjuntament el Grups municipals CIU, ERC-MES, CUP i PSC, per a la municipalització del servei d'aigües

CIU, ERC-MES, CUP, PSC

10/10/2016

APROVADA

082

Moció que presenta el Grup municipal CUP per donar suport al regidor de Vic, Joan Coma i Roura, arran de la investigació per pressumpte delicte d'incitació a la sedició

CUP-Crida per Girona

14/11/2016

RETIRADA

083

Moció que presenta el Grup municipa CUP per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat

CUP-Crida per Girona

14/11/2016

APROVADA

084

Moció que presenta el Grup municipal de Cs per garantir l'accés universal dels llibres de text a Catalunya

Cs

14/11/2016

RETIRADA

085

Moció que presenta el Grup municipal ERC-MES per catalogar i protegir els comerços emblemàtics de Girona

ERC-MES

14/11/2016

DESESTIMADA

086

Moció que presenten conjuntament el Grups municipals CIU, ERC-MES i CUP de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la soberania

CIU, ERC-MES i CUP

14/11/2016

APROVADA

087

Moció que presenta la CUP-Crida per Girona per donar suport a la plataforma de víctimes de l'Alvia 04155

CUP-Crida per Girona

12/12/2016

APROVADA

088

Moció que presenta Cs sobre la responsabilitat i el manteniment de l'educació infantil de 0 a 3 anys

Cs

12/12/2016

DESESTIMADA

089

Moció que presenten el Grups d'ERC-MES, CUP-Crida per Girona i Cs perquè el Pla especial de la Devesa defineixi els usos d'aquest parc i inclogui només els compatibles amb la seva preservació

ERC-MES, CUP-Crida per Girona i Cs

12/12/2016

DESESTIMADA

090

Moció que presenta ERC-MES per a la instal·lació de més lavabos públics a la ciutat de Girona

ERC-MES

12/12/2016

APROVADA

091

Moció que presenta la CUP-Crida per Girona referent a la reforma del reglament de la participança

CUP-Crida per Girona

16/01/2017

APROVADA

092

Moció que presenta ERC-MES per a la confecció d'un protocl de bons usos horaris i del temps

ERC-MES

16/01/2017

RETIRADA

093

Moció que presenta ERC-MES per al disseny i implantació del programa Girona+80

ERC-MES

13/02/2017

APROVADA

094

Moció que presenta CUP-Crida per Girona per impulsar una demanda col·lctiva contra les clàusules abusives

CUP-CRIDA PER GIRONA

13/02/2017

DESESTIMADA

095

Moció que presenta CUP-Crida per Girona en suport a la campanya "Bombes d'impunitat"

CUP-CRIDA PER GIRONA

13/02/2017

DESESTIMADA

096

Moció que presenta el Cs per a millorar la seguretat i visibilitat en els passos de vianants

Cs

13/02/2017

DESESTIMADA

097

Moció que presenten conjuntament CiU, ERC-MES i CUP-Crida per Girona per manifestar l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum

CiU, ERC-M,ES i CUP

13/02/2017

APROVADA

098

Moció que presenta el Grup municipal Cs per a reclamar la Plus Vàlua

Cs

13/03/2017

Retirada abans de l'ordre del dia (R.E. 2017014616  06/03/2017)

099

Moció que presenta el Grup municipal CUP-Crida per Girona per millorar les polítiques en defensa dels drets dels animals a la ciutat de Girona

CUP-Crida per Girona

13/03/2017

DESESTIMADA

100

Moció que presenten conjuntament els Grups municipals ERC-MES i CUP-Crida per Girona per una Girona desmilitaritzada

ERC-MES i CUP CRIDA PER GIRONA

13/03/2013

DESESTIMADA

101

Moció que presenta el Grup municipal ERC-MES per facilitar l'accés dels Cs als pisos de lloguer, i a l'habitatge en general

ERC-MES

13/03/2017

DESESTIMADA

102

Moció que presenta Cs per sol·licitar la implantació d'un sistema per conscienciació de l'autisme

Cs

13/03/2017

APROVADA

103

Moció que presenta Cs per abandonar l'AMI

Cs

13/03/2017

DESESTIMADA

104

Moció que presenta CUP-Crida per Girona per tal que es retiri el projecte d'unificació del Centre d'acolliment Mas Garriga i Misericòrdia

CUP-Crida per Girona

13/03/2017

Aquesta Moció no s'entén ni aprovada ni desestimada i en virtut del principi de vinculació dels actes propis es pot tornar a presentar la mateixa.

105

Moció conjunta de CiU ERC-MES i CUP en condemna a la judicialització de la política per part de l'Estat Espanyol

CiU, ERC-MES i CUP

13/03/2017

APROVADA

106

Moció que presenta Cup-Crida per Girona sobre el futur de l'entrada sud

CUP-Crida per Girona

10/04/2017

DESESTIMADA

107

Moció que presenta ERC-MES Girona per tal de reforma reglament CEM

ERC-MES

10/04/2017

APROVADA

108

Moció que presenta ERC-MES Girona en relacio a Girona Ciutata gay friendly

ERC_MES

10/04/2017

RETIRADA

109

Moció que presenta CUP-Crida per Girona per suport als estudiants Franz i Adrià pel desallotjament de Can Vies

CUP-Crida per Girona

10/04/2017

DESESTIMADA

110

Moció presentada per Cs sobre el foment de la mobilitat combinada

Cs

10/04/2017

APROVADA

111

Moció que presenta CUP-Crida per Girona per a ampliar i milorar la xarxa de parcs urbans infantils de la ciutat de Girona

CUP-Crida per Girona

08/05/2017

DESESTIMADA

112

Moció que presenta CUP-Crida per Girona a favor de l'aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer a Cuba

CUP-Crida per Girona

08/05/2017

APROVADA

113

Moció que presenta ERC-MES Girona per a la instal·lació de llambordins o plaques Stolpersteine en record a les persones de Girona deportades als camps de concentració nazis

ERC-MES

08/05/2017

APROVADA

114

Moció que presenta ERC-MES Girona per a la recuperació del servei de gestió de cobrament de les escombraries

ERC- MES

08/05/2017

APROVADA

115

Moció que presenta Cs sobre la mobilitat elèctrica i híbrida al servei de bus de la ciutat

Cs

08/05/2017

APROVADA

116

Moció que presenta CUP-Crida per Girona de rebuig als pressupostos generals d'Estat 2017

CUP-Crida per Girona

12/06/2017

APROVADA

117

Moció que presenta CUP-Crida per Girona de rebuig a la línia elèctrica d'alta tensió Juià - La Farga 3

CUP-Crida per Girona

12/06/2017

APROVADA

118

Moció que presenta PPC referent a la mobilitat i millora del transport públic

PPC

12/06/2017

APROVADA

119

Moció que presenta ERC-MES per avançar cap a una unitat accessible i inclusiva

ERC-MES

12/06/2017

DESESTIMADA

120

Moció que presenta Cs de l'existència de pisos turístics

Cs

12/06/2017

SOBRE LA TAULA

121

Per a la creació d'una Bústia d'Etica de denúncia de la Corrupció i males práctiques públiques

CUP-Crida per Girona

10/07/2017

DESESTIMADA

122

Per la protecció de la marca Girona

Cs

10/07/2017

SOBRE LA TAULA

123

Rebuig al referèndum il·legal anunciat per al proper 1 d'octubre de 2017

PPC

10/07/2017

DESESTIMADA

124

Per convertir Girona en una ciutat que promou la cultura científica i tecnològica

ERC-MES

10/07/2017

APROVADA

125

Per declarar al Rei Felip VI de Borbó "persona non grata"

ERC-MES

10/07/2017

DESESTIMADA

126

Per la retirada de la simbologia franquista de la via pública a Girona

CUP-Crida per Girona

10/07/2017

APROVADA

127

Moció de rebuig als atacs violents i efectes de la turismefòbia

Cs

12/09/2017

APROVADA

128

Moció de condemna de l'operació Catalunya

ERC-MES

12/09/2017

APROVADA

129

Moció en suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO

CiU i PSC

12/09/2017

APROVADA

130

Moció en suport a l'educació inclusiva dins el sistema educatiu català

CiU i PSC

12/09/2017

RETIRADA

131

Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències

CiU

12/09/2017

APROVADA

132

Moció per congelar la decisió d'impulsar el Festival Internacional de Circ a Girona

CUP-Crida per Girona

12/09/2017

DESESTIMADA

133

Moció per mostra la voluntat de treballar conjuntament per trobar una nova ubicació a les caravanes dels firaires

Cs

24/10/2017

APROVADA

134

Moció per crear una oficina d'entitats

CUP-Crida per Girona

24/10/2017

DESESTIMADA

135

Moció conjunta de rebuig a la repressió policial el dia 1 d'octubre

CiU, ERC-MES i CUP-Crida per Girona

24/10/2017

APROVADA

136

Moció en relació a la suspensió de l'Autonomia de Catalunya

CIU, ERC-MES-AM i CUP-Crida per Girona

24/10/2017

APROVADA

137

Moció qen relació als fets ocorreguts el dia 1 d'octubre

CIU

24/10/2017

APROVADA

138

Moció en relació a l'empresonament dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, sr. Jordi Sánchez i d'Òmnium Cultural, sr. Jordi Cuixart

CIU

24/10/2017

APROVADA

139

Moció per la llibertat de les preses i presos polítics

ERC-MES

13/11/2017

APROVADA

140

Moció sobre la millora de les condicions econòmiques en busos urbans i zones d'estacionament regulat per a perceptos de la renda mínima de ciutadania o salari mínim professional

Cs

13/11/2017

PENDENT

141

Moció per garantir la neutralitat institucional de l'Ajuntament

Cs

13/11/2017

DESESTIMADA

142

Moció per per a la realització d'activitats de promoció de la participació juvenil

CUP-Crida per Girona

13/11/2017

DESESTIMADA

143

Mòcio per realitzar el Consell de les Arts i de la Cultura de Girona

ERC-MES

11/12/2017

APROVADA

144

Moció per a canviar de nom la plaça Constitució

CiU, ERC-MES i CUP-Crida per Girona

11/12/2017

APROVADA

145

Moció sobre la neteja de propaganda electoral

Cs

15/01/2018

DESESTIMADA

146

Moció per al foment i regulació de les àrees de lleure

ERC-MES

15/01/2018

APROVADA

147

Moció per l'elaboració d'un protocol de clàusules ambientals a l'Ajuntament de Girona

CUP-Crida per Girona

15/01/2018

APROVADA

148

Moció per l'aprovació d'un pacte social amb el tercer sector a Girona

PSC-PM

12/02/2018

APROVADA

149

Moció per exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles bressol

PSC-PM

12/02/2018

APROVADA

150

Moció en suport a les pax encausades per oposar-se a la Línia de Molt Alta Tensió (MAT) al seu pas per les comarques gironines

CUP-Crida per Girona

12/02/2018

APROVADA

151

Moció per donar suport i defensar la presó permanent revisable

PPC

12/02/2018

DESESTIMADA

152

Moció per millorar la gestió de la diversitat a Girona

ERC-MES

12/02/2018

APROVADA

153

Moció per reprendre el diàleg amb les institucions de l'Estat

Cs

12/02/2018

DESESTIMADA

154

Moció de millores en el transport públic davant la diversitat funcional

CUP-Crida per Girona

12/02/2018

APROVADA

155

Moció per donar suport al canvi de denominació d'espai públic: Plaça de l'U d'Octubre de 2017

CiU

12/02/2018

APROVADA

156

Moció per a l'equiparació salarial de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb les policies autonòmiques

Cs

12/03/2018

RETIRADA

157

Moció per impulsar reformes urbanístiques i per l'adequació dels centres docents públics de Girona

PSC-PM

12/03/2018

APROVADA

158

Moció de suport a l'equiparació salarial de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat

PPC

12/03/2018

RETIRADA

159

Moció per reclamar un replantejament en les convocatòries de beques i ajuts a l'educació

ERC-MES i CUP-Crida per Girona

12/03/2018

APROVADA

160

Moció en suport i adhesió a la vaga feminista del 8 de març de 2018

ERC-MES, CUP-Crida per Girona i PSC

12/03/2018

DESESTIMADA

161

Moció per a la celebració de les activitats en el marc de l'any Europeu del Patrimoni Cultural del 2018

Cs

09/04/2018

APROVADA

162

Moció en suport a les persones encausades de l'espai antiracista Salt-Girona per delictes d'odí i associació il.lícita

ERC-MES i CUP-Crida per Girona

09/04/2018

APROVADA

163

Moció en suport a proactiva Open Arms

CIU, PSC-CP, CUP-Crida per Girona i ERC-MES

09/04/2018

APROVADA

164

Mocio demanat la dimissió de l'Alcaldessa Marta Madrenas

PPC

09/04/2018

DESESTIMADA

165

Moció per potenciar el servei municipal d'emprenedoria

ERC-MES

09/04/2018

APROVADA

166

Moció per sancionar empreses subministradores de llum per tall indeguts a Gironins i Gironines

CUP-Crida per Girona

09/04/2018

APROVADA

167

Moció sobre l'establiment de mesures per afavorir la inspecció tècnica dels edificis de la ciutat de Girona

PSC-PM

09/04/2018

APROVADA

168

Moció referent a Apadrinem Espais Públics: una proposta educativa de participació

PSC-PM

21/05/2018

APROVADA

169

Moció per una moratòria de les grans superfícies comercials de Girona

CUP-Crida per Girona

21/05/2018

DESESTIMADA

170

Moció en suport als i les 9 mestres investigades per la fiscalia per delictes d'ofi a l'institut el Palau de Sant Andreu de la Barca

CUP-Crida per Girona, ERC-MES i CIU

21/05/2018

APROVADA

171

Moció per promoure les cooperatives d'habitatge a la ciutat de Girona

ERC-MES

21/05/2018

APROVADA

172

Moció per donar suport a la gestió dels menjadors escolars per part de les AMPES

CUP-Crida per Girona i ERC-MES

21/05/2018

APROVADA

173

Moció sobre la Xarxa d'Impulsors als municipis de la Garantia Juvenil

PSC-PM

11/06/2018

APROVADA

174

Moció per abatir el cost de l'aplicatiu dels pressupostos participats

ERC-MES

11/06/2018

APROVADA

175

Moció sobre el respecte i la neutralitat institucional en els edificis públics, els espais públics i mobiliari urbà

Cs

11/06/2018

DESESTIMADA

176

Moció sobre el projecte d'apendre a l'hort de l'escola 

Cs

11/06/2018

RETIRADA

177

Moció per a millores en la mobilitat en transport públic a la ciutat

CUP-Crida per Girona

11/06/2018

APROVADA AMB ESMENES

178

Moció per acordar la retirada de la petició d'incorporar plaques identificatives en els treballadors de la neteja

ERC-MES, CUP-Crida per Girona, PSC, Cs, PPC

11/06/2018

APROVADA URGENT

179

Moció per reclamar la implantació d'una Unitat d'Escolarització Compartida en la zona de Girona Est

ERC-MES

09/07/2018

APROVADA

180

Moció per potenciar el model de carsharing elèctric a la ciutat

CUP-Crida per Girona

09/07/2018

APROVADA

181

Moció per consolidar la figura de l'educador de carrer i dinamitzador comunitari

PSC

31/07/2018

APROVADA

182

Moció en ajuts al Tercer Sector

PPC

31/07/2018

APROVADA

183

Moció per a una política activa de promoció de la llengua

CUP-Crida per Girona

31/07/2018

APROVADA

184

Moció per eliminar el vial de planejament de les Hortes de Santa Eugènia

ERC-MES

31/07/2018

APROVADA

185

Moció per la millora de la trasnparència informativa i la publicació de l'agenda dels regidors, regidores i l'Alcaldessa

Cs

31/07/2018

DESESTIMADA

186

Moció per al dret a vot de totes les persones residents

CUP-Crida per Girona

17/09/2018

APROVADA

187

Moció de condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte de tota la ciutadania

Cs

17/09/2018

DESESTIMADA

188

Moció pel foment de l'activitat física

PSC

17/09/2018

APROVADA

189

Moció pel foment de l'activitat físicaMoció i per reclamar l'adhesió de Girona a l'Aliança de Eduació 360

ERC-MES

17/09/2018

APROVADA

190

Moció per reclamar espais públics de descans i infantils sense una excessiva exposició solar

ERC-MES

17/09/2018

APROVADA