Inici Organització Registre d'interessos Autoritzacions de compatibilitat

Declaració de béns i activitats

 

Autoritzacions de compatibilitat

Des del servei de Recursos Humans no s'ha proposat al Ple Municipal l'adopció de cap acord de reconeixement de compatibilitat de cap membre nomenat com a personal eventual de confiança i assessorament especial dels que es troben, en la data d'emissió d'aquest certificat, en actiu.