Inici Particiació ciutadana Retransmissió del Ple en directe Notícies del portal de transparècia

Resum del Ple municipal ordinari del 22 de juliol del 2019

dimarts 23 de juliol de 2019

Ahir va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol del 2019. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat. Acte seguit es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En el marc de la Comissió Informativa de Territori es van debatre els punts 5, relatiu a la previsió de despeses d'explotació del sistema de sanejament en alta de Girona per a l'any 2019, i 6, sobre la modificació dels estatuts rectors del Consorci de les Vies Verdes de Girona per a la seva adaptació a normativa vigent. El punt 5 es va aprovar per 13 vots a favor (JuntsxCat i ERC) i 14 abstencions (Guanyem Girona, PSC i C’s). Mentre que el punt 6 es va aprovar per unanimitat.

Seguidament es van debatre les propostes urgents. Hi havia un únic punt, pertanyent a la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior, el punt 7, que tractava sobre l’aprovació de les festes locals per a l'any 2020. Aquest punt es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, PSC i ERC), 2 abstencions (C’s) i 6 en contra (Guanyem Girona). El regidor de Guanyem Girona Xevi Montoya, va explicar en nom del seu grup que votaven en contra en aquest punt perquè no entenen la urgència del punt, que segons diuen “es podria tractar al proper ple”. “Tampoc estem d’acord amb fer festiu el dia 1 de juny, que no és cap data assenyalada en l’àmbit local”, va detallar Montoya.

A continuació es van debatre les quatre mocions que anaven al Ple, totes provinents dels grups municipals. La primera, presentada pel grup municipal del PSC, defensada per la regidora Bea Esporrín i relativa a preservació del Parc de la Devesa de Girona, es va aprovar per 10 vots a favor (PSC i ERC), 8 abstencions (Guanyem Girona i C’s) i 9 en contra (JuntsxCat).

La segona, sobre l'establiment d'un calendari de treball per a la finalització de pla local de l'habitatge en els propers sis mesos de mandat i presentada pel grup de Guanyem Girona, es va aprovar per 25 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, PSC i ERC) i 2 abstencions (C’s). Aquesta moció la va defensar la regidora Cristina Andreu.

Pel que fa a la tercera moció, (anàlisi i millora del servei de subministrament elèctric i garantia de disponibilitat del servei per a abonats), va ser una proposta del grup de C’s que va defensar el seu portaveu, Daniel Pamplona, i que es va aprovar per 14 vots a favor (Guanyem Girona, PSC i C’s) i 13 abstencions (JuntsxCat i ERC).

Per acabar, es va debatre la quarta moció, presentada pel grup municipal de d’Esquerra i que va defensar la regidora M. Àngels Cedacers. L’objectiu de la moció era desencallar dues de les principals zones verdes urbanes de la ciutat. Aquesta moció es va aprovar per 12 vots a favor (PSC, ERC i C’s) i 15 abstencions (JuntsxCat i Guanyem Girona).

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.

Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo: