Inici Participació Notícies dels grups municipals i del portal de transparència

Resum del Ple municipal ordinari del 10 de desembre de 2018

dimarts 11 de desembre de 2018

Ahir va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes de desembre del 2018. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat i es va passar al proper punt de l’ordre del dia.

En el marc de la Comissió Informativa d’Alcaldia es van debatre els punts 4 i 5. El punt 4, relatiu a l’aprovació de la constitució del Consell Assessor de l'emissora de ràdio municipal de Girona, es va aprovar per 21 vots a favor (CiU, CUP, PSC, C’s i PP) i 4 abstencions (ERC); mentre que el punt 5, sobre el fet de requerir a l'entitat AGISSA que presenti a la corporació municipal un inventari valorat de les instal•lacions afectes al servei, aquest punt es va aprovar per unanimitat.

Quant a la Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació es va votar el punt 6 de l’ordre del dia (Aprovar els convenis de finançament del projecte TTFS, acceptar la subvenció de FEDER i modificar els termes de l'acord del Ple de 24 d'octubre de 2017), que també es va aprovar per unanimitat.

En l’àmbit de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior anaven al Ple els punts 7, 8, 9 i 10. En el cas del punt 7 (Revisió d'ofici de l'article 20.1.b de l'Acord Conveni de condicions de treball del personal de l'Ajuntament de Girona, aprovat per acord del Ple de la Corporació en data 13 de juliol de 2010), el resultat va ser de 13 vots a favor (CiU, C’s i PP), 4 abstencions (ERC) i 8 en contra (CUP i PSC). La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va votar-hi en contra al•legant que “hi hauria d’haver un marge de negociació amb els treballadors per a possibles compensacions més enllà de la legalitat o no del conveni”. Paneque va afegir, referint-se al seu grup, que ells haurien “optat per un diàleg amb els sindicats”. També hi va votar en contra la regidora Ester Costa, en representació del grup de la CUP, que va afirmar que “en primer lloc caldria distingir entre personal laboral i funcionariat, que és el gran perjudicat i que patirà una retallada inadmissible”. Costa va voler deixar clar que “en qüestions de personal, mai ens entendrem amb el Govern” i va proposar “retirar aquest punt, negociar amb els representants dels treballadors i buscar compensacions”.

També dins d’aquesta Comissió es van debatre el punt 8 (Modificació pressupostària per baixa de crèdits - suplement de crèdit), que es va aprovar per 19 vots a favor (CiU, ERC, CUP i PP) i 6 abstencions (PSC i C’s), i el punt 9 (Adhesió de l'Ajuntament de Girona a la segona pròrroga de l'Acord Marc de subministrament elèctric destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia, SAU), que en aquest cas es va aprovar per 13 vots a favor (CiU, C’s i PP) i 12 en contra (ERC, CUP i PSC). La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va explicar el seu grup hi havia votat en contra perquè “havíem demanat un estudi relatiu a l’estat de les instal•lacions i per a compensacions de cara a possibles talls de subministrament, i això no només no s’ha fet sinó que les males condicions han empitjorat i s’han estès per la ciutat. A mes, hem iniciat una recollida de firmes per pressionar l’empresa perquè aporti solucions”. Pel que fa a la CUP, la defensa del vot negatiu del grup la va fer el regidor Lluc Salellas, que va explicar que “Endesa és l’empresa que més ha boicotejat la Llei de pobresa energètica des que es va posar en marxa” i va afegir que “ara es prorroga un contracte amb aquesta empresa que es basa en el 2012”. Salellas va criticar que “des de llavors no hi ha hagut polítiques públiques per evitar la dependència d’Endesa i no veiem previsió de canvis”. En el cas d’ERC, va ser el regidor Martí Terés qui va valorar el vot negatiu, i va explicar que “veiem que s’ha desaprofitat la ocasió de negociar amb Endesa i pressionar per solucionar els problemes de subministrament o obrir el servei a altres companyies. El nou contracte hauria d’haver tingut una clàusula social”, va afegir.

I finalment, aquesta Comissió es va tancar amb el punt 10 sobre la modificació de les bases d’execució del pressupost 2018, que es va aprovar per 21 vots a favor (CiU, ERC, PSC, C’s i PP) i 4 abstencions (CUP).

En referència a la Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública es va debatre el punt 11 de prorrogació de la vigència de la societat municipal Transports municipals del Gironès SAU. Aquest punt es va aprovar per 19 vots a favor (CiU, ERC, CUP i PP) i 6 abstencions (PSC i C’s).

A continuació es van debatre les quatre mocions que anaven al Ple. La primera moció, presentada pel grup municipal del PSC, defensada pel regidor Joaquim Rodríguez, i que defensava la formació per a una millor ocupació, es va aprovar per unanimitat.

La segona moció, presentada conjuntament pels grups de la CUP i ERC per demanar la suspensió de la venda d'armes espanyoles a la coalició saudita que intervé al conflicte del Iemen, aquesta moció es va aprovar per 18 vots a favor (CiU, ERC i CUP), 4 abstencions (PSC) i 3 en contra (PP i C’s). La moció la van defensar els regidors Martí Terés i Toni Granados, dels grups d’ERC i la CUP, respectivament.

En el cas de la tercera moció, presentada pel grup municipal de la CUP, que pretenia revocar l'acord de ple d'adhesió a la persona de Joan Carles de Borbó i a la monarquia espanyola, i que va defensar el regidor del grup Lluc Salellas, es va aprovar per 18 vots a favor (CiU, ERC i CUP) i 7 en contra (PSC, C’s i PP).

Pel que fa a la quarta moció, que havia de presentar el grup de C’s per estudiar la conveniència de la millora de les estacions de Girocleta, i per optimitzar l'ús, la seguretat, la coordinació i la xarxa wi-fi a la ciutat de Girona, va quedar sobre la taula.

En canvi, es va aprovar una nova i última moció d’urgència presentada conjuntament pels grups de la CUP, ERC i CiU, de suport als presos que estan en vaga de fam i a les seves famílies, que amb aquesta acció volen denunciar l’arbitrarietat de la justícia espanyola i les traves del Tribunal Constitucional. En aquest cas la moció es va aprovar per 18 vots a favor (CiU, ERC i CUP) i 3 en contra (PP i C’s).

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies es van aprovar els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple. Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo: