Inici Participació Notícies dels grups municipals i del portal de transparència

Resum del Ple municipal ordinari del 31 de juliol de 2018

dilluns 6 d'agost de 2018

El dimarts 31 de juliol va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’agost del 2018. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors es va passar directament al següent punt de l’ordre del dia, ja que l’alcaldessa no disposava encara de dades per exposar els informes de Presidència.

En el marc de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior es van debatre del punt 4 al 8. El punt 4, sobre la pròrroga de la contractació dels serveis de neteja establerts amb l'empresa "Eulen, S.A." pel període de l’1 de novembre de 2018 i fins al 31 d'octubre de 2019, es va aprovar per 10 vots a favor (CiU i PP), 4 abstencions (ERC) i 10 vots en contra (CUP, PSC i C’s). La portaveu de C’s, Míriam Pujola, va explicar que “no podem confiar en el govern” i va al•legar el seu vot negatiu perquè, segons va dir, “no s’ha creat la comissió que es va prometre”, “hi ha incompliments denunciats per l’empresa” i perquè “el govern s’han negat a rebre els treballadors d’Eulen”. El PSC també hi va votar en contra. La seva portaveu, Sílvia Paneque, ho va justificar dient que “ja vam fer un vot de confiança al govern el 2016 tot i que el servei no funcionava i que tenia un tracte deficient cap als treballadors, i no s’hi ha posat solució”. Paneque també va dir que no tenien garanties que ara es fes un canvi de model. Finalment, va ser la portaveu de la CUP, Laia Pèlach, qui va explicar el vot contrari del seu grup al punt 4 de l’ordre del dia. Per Pèlach, el govern “només vol allargar una decisió a costa dels greuges de les treballadores d’aquesta empresa, que són ciutadanes de Girona i que mereixen el nostre suport”. La portaveu de la CUP també va explicar que votarien no perquè “fa dos anys que s’incompleixen les promeses del govern respecte l’acord amb Eulen” i “perquè un servei públic com aquest mereix ser gestionar públicament, i tenim clar que el camí és la municipalització”.

Pel que fa als punts 5, relatiu a la pròrroga de la contractació dels serveis de neteja establerts amb la "Fundació Mas Xirgu" pel període de l’1 de novembre de 2018 i fins al 31 d'octubre de 2019, i 6 (Modificar el contracte per a la selecció d'un soci privat per a la constitució d'una societat d'economia mixta destinada a la gestió indirecta del servei de recollida de residus i neteja pública viària de Girona, adjudicat a l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.) aquests es van aprovar per unanimitat.

Els darrers dos punts d’aquesta comissió van tractar qüestions relacionades amb els pressupostos. El punt 7 (Modificació bases execució pressupost 2018) es va aprovar per 20 vots a favor (CiU, ERC, PSC, C’s i PP) i 4 abstencions (CUP); mentre que el punt 8 va obtenir 18 vots a favor (CiU, ERC, PSC i PP) i 6 abstencions (CUP i C’s).

En l’àmbit de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública es debatia una única proposta, el punt 9, que tractava sobre la suspensió de projectes de planejament derivat i llicències i aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU núm. 72 - ajustos normatius. Aquest punt es va aprovar per 14 vots a favor (CiU, ERC i PP) i 10 abstencions (CUP, PSC i C’s).

Pel que fa a la Comissió Informativa de Cultura, s’havien de debatre els punts 10 i 11. En el cas del punt 10 (Aprovar la creació del Servei Municipal de Casals d'Estiu i el seu reglament de funcionament), aquest es va retirar per debatre’s més endavant. Quant al punt 11 (Reconeixement de la obligació de l'Administració municipal d'abonar el cost efectiu de les prestacions realitzades per part de l'empresa TOTOCI, SL, per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament), aquest es va aprovar per 18 vots a favor (CiU, ERC, PSC i PP) i 6 abstencions (CUP i C’s).

Finalment, es van debatre dues propostes urgents: el punt 12.1, relatiu a l’aprovació de la modificació dels nomenaments dels representants municipals a les entitats, institucions i organisme públics i la substitució, en totes elles, de la senyora Isabel Muradas i Vázquez pel senyor Josep Pujols i Romeu, que es va aprovar per 13 vots a favor (CiU i PSC) i 11 abstencions (ERC, CUP, C’s i PP); i el punt 12.2, per aprovar les bases que permetran adjudicar les beques d'allotjament universitari de l’empresa SIRESA Campus per a la residència d’estudiants al sector de Palau Sacosta, curs 2018-19. Aquest punt va obtenir 20 vots a favor (CiU, ERC, PSC, C’s i PP) i 4 abstencions (CUP).

A continuació es van debatre les cinc mocions que anaven al Ple. La primera, presentada pel grup municipal del PSC per consolidar la figura de l'educador de carrer i dinamitzador comunitari, va ser defensada per la portaveu del grup, Sílvia Paneque, i va ser aprovada per 15 vots a favor (ERC, CUP, PSC, C’s i PP) i 9 abstencions (CiU).

La segona moció, presentada pel grup municipal del PP i defensada per la seva portaveu, Concepció Veray, va permetre debatre els ajuts al tercer sector. Aquesta moció va ser aprovada per 20 vots a favor (CiU, ERC, CUP, C’s i PP) i 4 en contra (PSC). Pel que fa a la tercera moció, que va ser aprovada per 17 vots a favor (CiU, ERC, i CUP), 4 abstencions (PSC) i 3 en contra (C’s i PP), va ser presentada per la CUP per fomentar una política activa de promoció de la llengua i la va defensar el regidor del grup Lluc Salellas. La quarta moció va ser presentada per ERC amb l’objectiu d’eliminar el vial del planejament de les Hortes de Santa Eugènia. La moció, que va defensar el regidor del grup Miquel Poch va ser aprovada per unanimitat.

La cinquena i última moció d’aquest ple, presentada per C’s i defensada per la portaveu del grup, Míriam Pujola, demanava explicacions pel que fa a l’ús del cotxe oficial per part de l’alcaldessa de la ciutat. I en aquest cas la moció es va desestimar per 13 vots en contra (CiU i ERC), 5 abstencions (CUP i PP) i 6 a favor (PSC i C’s).

Abans dels decrets i acords del ple, l’alcaldessa va fer una menció a favor de la pau i de condemna de la violència en relació amb els darrers fets succeïts a Nicaragua.

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies es van aprovar els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple. Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo: