Inici Organitzaciˇ CartipÓs El cartipÓs i l'organitzaciˇ municipal

CartipÓs 2023-2027

 

L'organitzaciˇ municipal

El Reglament OrgÓnic Municipal Ús el que regula l'organitzaciˇ de l'Ajuntament i el funcionament dels ˛rgans municipals, en ˙s de les atribucions que li reconeixen els articles 20 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del rŔgim local i l'article 6 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de rŔgim local de Catalunya.

El cartipÓs municipal Ús l'agrupaciˇ de decrets i/o resolucions que articulen mesures organitzatives que, a l'inici del mandat, determinen les caracterÝstiques pr˛pies de l'organitzaciˇ i funcionament de la Corporaciˇ municipal.

Amb l'aprovaciˇ del nou cartipÓs de la legislatura 2023-2027 s'estableix la nova organitzaciˇ polÝtica de la Corporaciˇ municipal en quan a la determinaciˇ de les diferents Órees en les que s'estructura l'Ajuntament de Girona, Ómbit funcional de les mateixes i Tinents d'Alcalde i regidors/ores adscrits a cadascuna de les mateixes.

El govern i administraciˇ municipal correspon a l'Ajuntament, integrat per l'Alcalde o Alcaldessa i els Regidors i Regidores.

L'Ajuntament de Girona estructurarÓ la seva organitzaciˇ de la forma segŘent:

A) Organitzaciˇ necessÓria

1. De carÓcter decisori:

- L'alcalde o alcaldessa
- El ple
- La Junta de Govern Local
- Els/les tinents/entes d'alcaldia

2. De carÓcter deliberant:

- Les comissions informatives
- La Comissiˇ Especial de Comptes
- Els grups municipals

B) Organitzaciˇ complementÓria

- La Junta de Portaveus
- Els Regidors de Barri
- La Comissiˇ de coordinaciˇ tŔcnica
- El/la Vicealcalde/essa de la Corporaciˇ municipal
- El/la defensor de la ciutadania