Inici Organitzaciˇ CartipÓs El cartipÓs i l'organitzaciˇ municipal

CartipÓs 2016-2019

 

L'organitzaciˇ municipal

L'organitzaciˇ de l'Ajuntament s'estructura a partir dels ˛rgans de govern, els ˛rgans complementaris i els de desconcentraciˇ i de participaciˇ.

El Reglament OrgÓnic Municipal Ús el que regula l'organitzaciˇ de l'Ajuntament i el funcionament dels ˛rgans municipals, en ˙s de les atribucions que li reconeixen els articles 20 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del rŔgim local i l'article 6 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de rŔgim local de Catalunya.

Ďrgans de govern municipal

Els ˛rgans de govern municipal dirigeixen el govern i l'administraciˇ del municipi i sˇn els segŘents:
a) L'alcalde o alcaldessa
b) El ple
c) La Junta de Govern Local
d) Els/les tinents/entes d'alcaldia
e) Els/les regidors/ores delegats/ades

Ďrgans complementaris

Els ˛rgans complementaris sˇn els que de forma estable o temporal els constitueixen membres corporatius amb comeses d'estudi, informe, proposta i control, i sˇn els segŘents:
a) Les comissions informatives
b) La Comissiˇ Especial de Comptes
c) Els grups municipals
d) Els i les portaveus
e) La Junta de Portaveus

Ďrgans de desconcentraciˇ i de participaciˇ

Existiran igualment els ˛rgans que acordi crear el Ple per a la gestiˇ desconcentrada d'activitats i serveis, i les comissions o consells de participaciˇ, que poden tenir carÓcter sectorial si es refereixen a matŔries determinades, o carÓcter general quan es circumscriguin a un Ómbit geogrÓfic municipal concret.