Inici Normatives i Acció de Govern Plans i programes municipals Pla de Govern

Pla de Govern

Girona, marca de país, ciutat de barris

Teniu a les vostres mans un nou pla de govern que dóna resposta als canvis constants de la societat a la nostra ciutat i al nostre país. Un projecte col·lectiu que situa les persones al davant de totes les nostres polítiques, i amb la convicció que el progrés econòmic i la justícia social, han de ser els motors per aconseguir la creació d'ocupació, la igualtat d'oportunitats, la cohesió social i, en definitiva, el benestar de la ciutadania.

Aquest és un projecte compartit per obrir de bat a bat les portes de l'Ajuntament a la gent, escoltant els veïns per implicar-los en les decisions estratègiques de la ciutat, fent dels barris el centre des d'on estendre un espai comú de trobada i de civisme.

Les accions que us presentem responen a la il·lusió per posar les bases de la Girona del futur, la Girona del progrés, de les persones, moderna, de la cultura, sostenible i educadora. De la tolerància, la igualtat i del respecte a la diversitat.

Eixos, objectius i estat d'execució

Per tal que pugueu avaluar l'acció de govern i fer-ne el seguiment, posem a l'abast el Pla de govern 2016-2019, els eixos concrets i l'estat de realització. Per consultar-ne l'estat, cliqueu sobre cada àrea i obriu els eixos que us interessin. Aquestes dades s'actualitzen mensualment.

ÀreaEstat d'execució
1. Alcaldia
2. Cultura
3. Educació i Esports
4. Hisenda i Règim Interior
5. Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat
6. Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme
7. Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació
8. Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
Finalitzat En procés No iniciat