Inici Economia i gestiˇ administrativa TrÓmits

TrÓmits

Seu electr˛nica

El registre electr˛nic de l'Ajuntament de Girona Ús l'accÚs per mitjans electr˛nics al registre general de documents de l'Ajuntament i s'hi pot accedir durant les 24 hores del dia, cada dia de l'any.

Si es vol solĚlicitar a travÚs d'Internet i el trÓmit estÓ habilitat per fer-lo, cal que la persona interessada disposi d'un certificat electr˛nic reconegut per l'AgŔncia Catalana de Certificaciˇ (CATCert), Ús a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electr˛nics de la Fßbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) tambÚ sˇn vÓlids.

Registre electr˛nic

El catÓleg de trÓmits Ús la guia de tots els trÓmits que l'Ajuntament de Girona ofereix a la ciutadania, les empreses i les entitats amb l'objectiu d'informar i donar a conŔixer l'oferta de trÓmits, informaciˇ sobre els requisits, procediments necessaris, models d'instÓncia... i, fins i tot, la possibilitat de fer-ne la tramitaciˇ en lÝnia amb signatura, segons el cas.

Funcionament del registre electr˛nic

El registre electrònic de l’Ajuntament de Girona és l'accés per mitjans electrònics al Registre General de Documents de l’Ajuntament i s'hi pot accedir durant les 24 hores del dia, cada dia de l’any.

El catàleg de tràmits és la guia de tots els tràmits que l’Ajuntament de Girona ofereix a la ciutadania, les empreses i les entitats amb l’objectiu d'informar i donar a conèixer l’oferta de tràmits, informació sobre els requisits, procediments necessaris, models d’instància... i, fins i tot, la possibilitat de fer-ne la tramitació en línia amb o sense signatura, segons el cas.

La data d’entrada i/o de sortida s’acreditarà mitjançant un servei de consignació electrònica de data i hora. A l'efecte del còmput de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil s’entendrà efectuada el primer dia hàbil següent. El registre electrònic es regirà per la data i l’hora oficials.

La presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions per mitjans telemàtics tindrà els mateixos efectes que la presentació efectuada per la resta de mitjans admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El registre electrònic no admetrà la presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions que no segueixin els models descrits a l’article 20 de l’Ordenança municipal de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Girona o no compleixin tots els mecanismes d’identificació i d’acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes que fixi l’Ajuntament de conformitat amb les previsions d’aquesta ordenança.

El registre electrònic emetrà automàticament un rebut consistent en una còpia autenticada de l'escrit, sol·licitud o comunicació presentats, així com un rebut amb la relació dels documents presentats, incloent-hi la data i l’hora de presentació i el número d'entrada en el registre. La no emissió del rebut o, si escau, la recepció d’un missatge d’indicació d’error o deficiència en la transmissió implica que no s’ha produït la recepció.

Quan, per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, es publicarà a la seu electrònica la informació sobre la suspensió temporal del servei, la previsió de la durada de la mateixa i, si escau, l’adopció de mesures correctives de la situació.