Inici Organització Cartipàs Modificacions del cartipàs

Cartipàs 2019-2023

 

Modificacions del cartipàs

NOU CARTIPÀS 2019-2023
El 26 de maig de 2019 es varen celebrar les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, d'1 d'abril.
El 15 de juny de 2019 es va celebrar sessió plenària extraordinària per a la constitució del nou Ajuntament.

ÚLTIMA DATA DE MODIFICACIÓ - 31-07-2019
Nou Decret on s'estableix la nova organització municipal i les competències de les àrees i regidories.
Aquesta nova resolució deixa sense efecte el Decret núm. 2019014438 de l'1 de juliol de 2019 on s'establia la nova organització municipal

Expedient 2019023676 - Decret 2019016005 - 18/07/2019 - Delegacions genèriques i específiques

Expedient 2019023676 - Decret 2019016004 - 18/07/2019 - Àrees, regidories i competències - Infografia

Expedient 2019023676 - Decret 2019015748 - 16/07/2019 - Regidors/ores de barri

Expedient 2019023676 - Decret 2019015583 - 12/07/2019 - Delegació de signatura de l'Alcaldessa

Expedient 2019023676 - Decret 2019015519 - 12/07/2019 - Membres de les Comissions informatives

Expedient 2019023676 - Decret 2019015522 - 12/07/2019 - Horaris de les Comissions informatives

Expedient 2019023676 - Decret 2019015433 - 12/07/2019 - Composició de la Mesa de Contractació

Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 09/07/2019 - Representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes

Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 09/07/2019 - Nomenament dels vocals del Consell General del Patronat Call de Girona

Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 09/07/2019 - Nomenament dels vocals del Consell General de l'rganisme Autònom Local d'Educació Musical

Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 09/07/2019 - Nomenament dels membres del Patronat de la Fundació Rafael Masó

Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 09/07/2019 - Establiment de la periodicitat de les sessions del Ple i de la JGL

Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 09/07/2019 - Règim de dedicació dels membres de la Corporació i règim de retribucions i indemnitzacions

Expedient 2019023676 - Decret 2019014451 - 01/07/2019 - Tinents i Tinentes d'Alcaldia

Expedient 2019023676 - Decret 2019014450 - 01/07/2019 - Junta de Govern Local

Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 09/07/2019 - Comissions informatives

RESOLUCIONS DEL CARTIPÀS NO VIGENTS - Mandat 2019-2023

Expedient 2019023676 - Decret 2019014438 - 01/07/2019 - Àrees, regidories i competències
El Decret núm. 2019016004 del 18 de juliol de 2019 ha deixat sense efecte aquesta resolució.

Expedient 2019023676 - Decret 2019014446 - 01/07/2019 - Delegacions genèriques i específiques
El Decret núm. 2019016005 del 18 de juliol de 2019 ha deixat sense efecte aquesta resolució.