Inici Organització Cartipàs Modificacions del cartipàs

Cartipàs 2015-2019

 

Modificacions del cartipàs

ÚLTIMA DATA DE MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS - 10-04-2019
Motivació del canvi: Amb data 11 de març de 2019 el Sr. Martí Terés Bonet va renunciar al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Girona del grup municipal d'ERC-MES-AM i al Ple del 8 d'abril de 2019 va prendre possessió la nova regidora, la sra. Rosa M. Jaumà Pou.

Acord de Ple 2019000072 - 08/04/2019 - Modificació dels representants de la corporació

Expedient 2018022398 - Acord de Ple 2018000203 - 31/07/2018 - Modificació dels representants de la corporació

Expedient 2017042339 - Acord de Ple 2017000247 - 13/11/2017 - Representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes

Expedient 2019012210 - Diligència de la renúncia com a regidor del Sr. Martí Terès Bonet

Expedient 2018022398 - Decret 2018013058 - 27/06/2018 - Membres de les Comissions informatives

Expedient 2018022398 - Decret 2018011168 - 12/06/2018 - Àrees i regidories - Infografia - Organigrama

Expedient 2018022398 - Decret 2018011658 - 12/06/2018 - Regidors/ores de barri

Expedient 2018022398 - Decret 2018011249 - 12/06/2018 - Delegacions genèriques i específiques

Expedient 2018022398 - Decret 2018010733 - 04/06/2018 - Tinents i Tinentes d'Alcaldia

Expedient 2018022398 - Decret 2018010751 - 04/06/2018 - Junta de Govern Local

Expedient 2017042339 - Acord de Ple 2017000248 - 13/11/2017 - Comissions informatives

Expedient 2017042339 - Decret 2017021883 - 31/10/2017 - Delegació de signatura de l'Alcaldessa

Expedient 2018008555 - Decret 2018004367 - 06/03/2018 - Mesa de contractació (adaptació a la llei 9/2017)