Inici Organització Cartipàs Modificacions del cartipàs

Cartipàs 2015-2019

 

Modificacions del cartipàs

NOU CARTIPÀS
Motivació del canvi: Amb data 29 de maig de 2018 la Sra. Isabel Muradàs Vázquez, quarta tinenta d'alcalde i regidora de l'Àrea d'Educació i Esports ha presentat per escrit (R.E. número 2018041095) la seva renúncia al càrrec de regidora. Al Ple de l'11 d'abril de 2018 va tenir lloc el jurament del nou regidor de l'Ajuntament de Girona Josep Pujols per prendre possessió del seu càrrec.

Expedient 2017042339 - Acord de Ple 2017000247 - 13/11/2017 - Representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes

Expedient 2018022398 - Acord de Ple 2018000203 - 31/07/2018 - Modificació dels representants de la corporació

Expedient 2018022398 - Decret 2018013058 - 27/06/2018 - Membres de les Comissions informatives

Expedient 2018022398 - Decret 2018011168 - 12/06/2018 - Àrees i regidories - Infografia - Organigrama

Expedient 2018022398 - Decret 2018011658 - 12/06/2018 - Regidors/ores de barri

Expedient 2018022398 - Decret 2018011249 - 12/06/2018 - Delegacions genèriques i específiques

Expedient 2018022398 - Decret 2018010733 - 04/06/2018 - Tinents i Tinentes d'Alcaldia

Expedient 2018022398 - Decret 2018010751 - 04/06/2018 - Junta de Govern Local

Expedient 2017042339 - Acord de Ple 2017000248 - 13/11/2017 - Comissions informatives

Expedient 2017042339 - Decret 2017021883 - 31/10/2017 - Delegació de signatura de l'Alcaldessa

Expedient 2018008555 - Decret 2018004367 - 06/03/2018 - Mesa de contractació (adaptació a la llei 9/2017)