Inici Organització Cartipàs Modificacions del cartipàs

Cartipàs 2019-2023

 

Modificacions del cartipàs

ÚLTIMA DATA DE MODIFICACIÓ - 01-07-2019 - Decret de delegació d'atribucions de l'alcaldessa a la Junta de Govern Local i als regidors i regidores de l'equip de govern

Expedient 2019023676 - Decret 2019015519 - 15/07/2019 - Membres de les Comissions informatives

Expedient 2019023676 - Decret 2019014438 - 01/07/2019 - Àrees i regidories - Infografia

Expedient 2019023676 - Decret 2019015748 - 16/07/2019 - Regidors/ores de barri

Expedient 2019023676 - Decret 2019014446 - 01/07/2019 - Delegacions genèriques i específiques

Expedient 2019023676 - Decret 2019014451 - 01/07/2019 - Tinents i Tinentes d'Alcaldia

Expedient 2019023676 - Decret 2019014450 - 01/07/2019 - Junta de Govern Local

Expedient 2019023676 - Acord de Ple - 09/07/2019 - Comissions informatives

Expedient 2019023676 - Decret 2019015583 - 15/07/2019 - Delegació de signatura de l'Alcaldessa