Inici Economia i gestió administrativa Memòria del compte general

Memòria del compte general

Rendiment de comptes

El "Portal Rendición de Cuentas" és el lloc en el qual el ciutadà té la possibilitat d'accedir a la informació sobre la gestió econòmica de les entitats locals, que es dedueix dels seus comptes anuals, i pot conèixer la gestió que desenvolupa una entitat local concreta.

És una iniciativa liderada pel Tribunal de Comptes i mitjançant el portal es facilita la rendició de comptes de les entitats locals i a més posa a disposició dels ciutadans informació sobre les entitats locals i els seus comptes anuals.

L'Ajuntament de Girona publica els seus comptes anuals a la Plataforma del Tribunal de Comptes i es pot consultar al "Portal Rendición de Cuentas" (rendiciondecuentas.es)