Inici Normatives i Acció de Govern Acords de la JGL

Acords de la Junta de Govern Local

 

Actes de les sessions de la Junta de Govern Local

La publicació al web dels extractes dels acords de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona compleix els requisits de la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

De conformitat amb l'article 70.1 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, no són públiques les sessions de la Junta de Govern Local a excepció de les que es refereixin a decisions corresponents a les atribucions delegades pel ple.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es fan cada divendres a 1/4 de 10 del matí.

 

Any 2019

GENER

Ordre del dia
18/01/2019

Esborrany de l'acta
18/01/2019

Ordre del dia
25/01/2019

Esborrany de l'acta
25/01/2019