Inici Normatives i Acció de Govern Auditories

Auditories

En aquest apartat del web podreu trobar aquells informes d’auditoria i fiscalització realitzats per part d'auditores, òrgans de control extern envers l'Ajuntament de Girona, així com els informes de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF).

Auditories externes

Informes externs

Auditories internes

AGISSA: Control financer i d'eficàcia de l'empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA. Exercici 2012:

AGISSA: Control financer i d'eficàcia de l'empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA. Exercici 2013:

Informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

La Sindicatura de Comptes de Catalunya és un òrgan de control extern que depèn del Parlament autonòmic i fiscalitza la gestió econòmica, financera i comptable del sector públic de Catalunya.

Informes de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF)

Actualment no existeixen informes en relació a l'estabilitat pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal envers l'Ajuntament de Girona. En el moment en què se'n disposi, es facilitarà en aquest espai del web.