Inici Organització Cartipàs Comissions informatives

Cartipàs 2016-2019

 

Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'organització municipal. Tenen la funció de d'estudiar, informar i consultar tots els assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple així com el seguiment de la gestió de l'alcaldia, la Junta de Govern Local i les regidories que ostentin delegacions, sens perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Última actualització: 16-08-2018    Veure les modificacions

Dia i hora de celebració

Les comissions informatives se celebren el dilluns anterior a la celebració dels plens ordinaris, si el dia esmenat és festiu se celebraran l'endemà, sent l'horari el següent:

16.00 h - C.I. d'Alcaldia
16.20 h - C.I. d'Hisenda i Règim Interior
16.40 h - C.I. de Cultura
17.00 h - C.I. de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació
17.20 h - C.I. de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació
17.40 h - C.I. d'Educació i Esports
18.00 h - C.I. d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública

Membres i àmbit material

Cada Comissió Informativa està integrada per un total de 8 membres corporatius, amb representació de tots els Grups municipals presents en la Corporació i amb la següent distribució:
- 3 membres del Grup de CiU
- 1 membres del Grup d'ERC-MES
- 1 membres del Grup de la CUP-Crida per Girona
- 1 membres del Grup de PSC-CP
- 1 membre del Grup C's
- 1 membre del Grup PPC

Correspondrà a cada Grup municipal designar els integrants de cada Comissió i els seus suplents, comunicant-ho per escrit perquè l'Alcaldia aprovi la composició definitiva de cada Comissió Informativa.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

Àmbit material de la comissió informativa

PRESIDÈNCIA: Marta Madrenas Mir (CIU)

TITULARS:
Glòria Plana Yanes (CiU)
Eva Palau Gil (CIU)
Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES)
Laia Pèlach Saget (CUP-CRIDA PER GIRONA)
Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP)
Manuel Vázquez Rodríguez (C's)
Concepció Veray Cama (PPC)SUPLENTS:
Eduard Berloso Ferrer (CIU)
Martí Terés Bonet (ERC-MES)
Lluc Salellas Vilar (CUP-CRIDA PER GIRONA)
Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP)
Míriam Pujola Romero (C's)

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I COOPERACIÓ

Àmbit material de la comissió informativa

PRESIDÈNCIA: Eduard Berloso Ferrer (CiU)

TITULARS:
Narcís Sastre Fulcarà (CiU)
Eva Palau i Gil (CiU)
Martí Terés Bonet (ERC-MES)
Laia Pèlach Saget (CUP-CRIDA PER GIRONA)
Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP)
Manuel Vázquez Rodríguez (C's)
Concepció Veray Cama (PPC)SUPLENTS:
Cristóbal Sánchez Torreblanca (CiU)
Miquel Poch Clara (ERC-MES)
Toni Granados Aguilera (CUP-CRIDA PER GIRONA)
Manuel Martín Vertedor (PSC-CP)
Míriam Pujola Romero (C's)

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME

Àmbit material de la comissió informativa

PRESIDÈNCIA: Glòria Plana Yanes (CIU)

TITULARS:
Cristòbal Sánchez Torreblanca (CIU)
Josep Pujols Romeu (CIU)
Miquel Poch Clara (ERC-MES)
Lluc Salellas Vilar (CUP-CRIDA PER GIRONA)
Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP)
Míriam Pujola Romero (C's)
Concepció Veray Cama (PPC)SUPLENTS
Maria Àngels Planas Crous (CIU)
Martí Terés Bonet (ERC-MES)
Ester Costa Fita (CUP-CRIDA PER GIRONA)
Manuel Martín Vertedor (PSC-CP)
Manuel Vázquez Rodríguez (C's)

 

COMISSIÓ INFORMATVIA D'EDUCACIÓ I ESPORTS

Àmbit material de la comissió informativa

PRESIDÈNCIA: Carles Ribas Gironès (CIU)

TITULARS:
Cristòbal Sánchez Torreblanca (CIU)
Josep Pujols Romeu (CIU)
Pere Albertí Serra (ERC-MES)
Toni Granados Aguilera (CUP-CRDIA PER GIRONA)
Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP)
Míriam Pujola Romero (C's)
Concepció Veray Cama (PPC)SUPLENTS:
Eva Palau Gil (CIU)
Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES)
Laia Pèlach Saget (CUP-CRIDA PER GIRONA)
Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP)
Manuel Vàzquez Rodríguez (C's)

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA

Àmbit material de la comissió informativa

PRESIDÈNCIA: Joan Alcalà Quiñones (CIU)

TITULARS:
Narcís Sastre Fulcarà (CIU)
Carles Ribas Gironès (CIU)
Miquel Poch Clara (ERC-MES)
Ester Costa Fita (CUP-CRIDA PER GIRONA)
Manuel Martín Vertedor (PSC-CP)
Míriam Pujola Romero (C's)
Concepció Veray Cama (PPC)SUPLENTS:
Glòria Plana Yanes (CIU)
Martí Terés Bonet(ERC-MES)
Laia Pèlach Saget (CUP-CRIDA PER GIRONA)
Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP)
Manuel Vázquez Rodríguez (C's)

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

Àmbit material de la comissió informativa

PRESIDÈNCIA: Carles Ribas Gironès (CIU)

TITULARS:
Glòria Plana Yanes (CIU)
Maria Àngels Planas Crous (CIU)
Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES)
Lluc Salellas Vilar (CUP-CRIDA PER GIRONA)
Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP)
Míriam Pujola Romero (C's)
Concepció Veray Cama (PPC)SUPLENTS:
Josep Pujols Romeu (CIU)
Pere Albertí Bonet (ERC-MES)
Ester Costa Fita (CUP-CRIDA PER GIRONA)
Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP)
Manuel Vázquez Rodríguez (C's)

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR

Àmbit material de la comissió informativa

PRESIDÈNCIA: Maria Àngels Planas Crous (CIU)

TITULARS:
Carles Ribas Gironès (CiU)
Eduard Berloso Isabel Muradàs Vàzquez (CiU)
Pere Albertí Serra (ERC-MES)
Lluc Salellas Vilar (CUP-CRIDA PER GIRONA)
Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP)
Míriam Pujola Romero (C's)
Concepció Veray Cama (PPC)SUPLENTS:
Joan Alcalà Quiñones (CiU)
Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES)
Ester Costa Fita (CUP-CRIDA PER GIRONA)
Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP)
Manuel Vázquez Rodríguez (C's)