Inici Organització Cartipàs L'Equip de Govern

Cartipàs 2015-2019

 

Equip de Govern

Amb data 29 de maig de 2018 la Sra. Isabel Muradàs Vázquez, quarta tinenta d'alcalde i regidora de l'Àrea d'Educació i Esports ha presentat per escrit (R.E. número 2018041095) la seva renúncia al càrrec de regidora.


Última actualització: 13-07-2018 (Canvis en els tinents i tinentes d'alcaldia i reestructuració de les àrees municipals)

Marta Madrenas

Sra. Marta Madrenas Mir
Alcaldessa (CIU)
 e-mail Alcaldia - Tel. 972 419 001

Web Twitter Facebook

Biografia - Change.org

♦ 35.644,92 € anuals l'any 2018 (Règim d'assistència. Renúncia del sou)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats

Eduard Berloso

Sr. Eduard Berloso Ferrer
Vicealcalde (CIU)
1r tinent d'alcaldia de l'Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació

e-mail M. Eduard Berloso - Tel. 972 419 004

Biografia

♦ 28.833,48 € anuals l'any 2018 (Règim d'assistència. Sense dedicació exclusiva)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats

M. Àngels Planas

Sra. Maria Àngels Planas Crous
(CIU)
2a tinenta d'alcaldia de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior

 e-mail M. Àngels Planas - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1469
Twitter

Biografia

♦ 49.135,52 € anuals l'any 2018 (Retribució pel càrrec. Amb dedicació exclusiva)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats

Glòria Plana

Sra. Glòria Plana Yanes
(CIU)
3a tinenta d'alcaldia de l'Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació

 e-mail Glòria Plana - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 3650
Bloc Twitter Facebook

Biografia

♦ 28.833,48 € anuals l'any 2018 (Règim d'assistència. Sense dedicació exclusiva)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats

Joan Alcalà

Sr. Joan Alcalà Quiñones
(CIU)
4t tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública

 e-mail M. Joan Alcalá - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1105
Twitter

Biografia

♦ 49.135,52 € anuals l'any 2018 (Retribució pel càrrec. Amb dedicació exclusiva)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats

Carles Ribas

Sr. Carles Ribas Gironès
(CIU)
5è tinent d'alcaldia de l'Àrea de Cultura, Benestar Social i Ciutadania
Portaveu de CIU
Regidoria delegada del Projecte Ferroviari de l'Àrea d'Alcaldia

 e-mail M. Carles Ribas - Tel. 972 419 009
Twitter

Biografia

♦ 35.644,92 € anuals l'any 2018 (Règim d'assistència. Portaveu sense dedicació exclusiva)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats

Eva Palau i Gil

Sra. Eva Palau Gil
(CIU)
Regidoria delegada de Salut i Seguretat en el Treball de l'Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació
Regidoria delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge de l'Àrea de Cultura, Drets Socials i Ciutadania
Regidoria delegada de Dinamització del Territori de l'Àrea d'Alcaldia

 e-mail M. Eva Palau - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1423
Twitter

Biografia

♦ 28.833,48 € anuals l'any 2018 (Règim d'assistència. Sense dedicació exclusiva)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats

Cristobal Sánchez

Sr. Cristóbal Sànchez Torreblanca
(CIU)
Regidoria delegada de Cooperació de l'Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació

e-mail M. Eva Palau - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1247

Biografia

♦ 28.833,48 € anuals l'any 2018 (Règim d'assistència. Sense dedicació exclusiva)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats

Narcís Sastre Fulcarà - CIU

Sr. Narcís Sastre Fulcarà
(CIU)
Regidoria delegada de Paisatge i Habitat Urbà de l'Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació
Regidoria delegada de l'Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT), Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors de l'Àrea d'Alcaldia

e-mail - Tel. 972 419 004
Twitter

Biografia

♦ 49.135,52 € anuals l'any 2018 (Retribució pel càrrec. Amb dedicació exclusiva)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats

Josep Pujols Romeu - CIU

Sr. Josep Pujols Romeu
(CIU)
Regidoria delegada d'Educació i Esports de l'Àrea de Cultura, Benestar Social i Ciutadania

e-mail - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1252
Twitter

Biografia

♦ 28.833,48 € anuals l'any 2018 (Règim d'assistència. Sense dedicació exclusiva)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats