Inici Organització Cartipàs L'Equip de Govern

Cartipàs 2016-2019

 

Equip de Govern

Amb data 29 de maig de 2018 la Sra. Isabel Muradàs Vázquez, quarta tinenta d'alcalde i regidora de l'Àrea d'Educació i Esports ha presentat per escrit (R.E. número 2018041095) la seva renúncia al càrrec de regidora.


Última actualització: 05-06-2018 (Modificació del Decret de l'Alcaldia de nomenament de tinents i tinentes d'alcaldia)

Marta Madrenas

Sra. Marta Madrenas Mir
Alcaldessa (CIU)
 e-mail Alcaldia - Tel. 972 419 001

Web Twitter Facebook

Biografia - Change.org

♦ 35.644,92 € anuals l'any 2018 (Règim d'assistència. Renúncia del sou)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats

Eduard Berloso

Sr. Eduard Berloso Ferrer
Vicealcalde (CIU)
1r tinent d'alcaldia
Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació

e-mail M. Eduard Berloso - Tel. 972 419 004

Biografia

♦ 28.833,48 € anuals l'any 2018 (Règim d'assistència. Sense dedicació exclusiva)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats

M. Àngels Planas

Sra. Maria Àngels Planas Crous
(CIU)
2a tinenta d'alcaldia
Àrea d'Hisenda i Règim Interior

 e-mail M. Àngels Planas - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1469
Twitter

Biografia

♦ 49.135,52 € anuals l'any 2018 (Retribució pel càrrec. Amb dedicació exclusiva)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats

Glòria Plana

Sra. Glòria Plana Yanes
(CIU)
3a tinenta d'alcaldia
Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme
Regidoria delegada d'Ocupació de l'Àrea d'Alcaldia

 e-mail Glòria Plana - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 3650
Bloc Twitter Facebook

Biografia

♦ 28.833,48 € anuals l'any 2018 (Règim d'assistència. Sense dedicació exclusiva)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats

Joan Alcalà

Sr. Joan Alcalà Quiñones
(CIU)
4t tinent d'alcaldia
Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública

 e-mail M. Joan Alcalá - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1105
Twitter

Biografia

♦ 49.135,52 € anuals l'any 2018 (Retribució pel càrrec. Amb dedicació exclusiva)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats

Carles Ribas

Sr. Carles Ribas Gironès
(CIU)
5è tinent d'alcaldia
Àrea de Cultura
Portaveu de CIU
Regidoria delegada de Joventut de l'Àrea d'Alcaldia
Regidoria delegada del Projecte Ferroviari de l'Àrea d'Alcaldia

 e-mail M. Carles Ribas - Tel. 972 419 009
Twitter

Biografia

♦ 35.644,92 € anuals l'any 2018 (Règim d'assistència. Portaveu sense dedicació exclusiva)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats

Eva Palau i Gil

Sra. Eva Palau Gil
(CIU)
Regidoria delegada de Salut i Seguretat en el Treball de l'Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació
Regidoria delegada d'Igualtat i Drets Socials de l'Àrea d'Alcaldia
Regidoria delegada de Dinamització del Territori de l'Àrea d'Alcaldia

 e-mail M. Eva Palau - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1423
Twitter

Biografia

♦ 28.833,48 € anuals l'any 2018 (Règim d'assistència. Sense dedicació exclusiva)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats

Cristobal Sánchez

Sr. Cristóbal Sànchez Torreblanca
(CIU)
Regidoria delegada de Cooperació de l'Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació

e-mail M. Eva Palau - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1247

Biografia

♦ 28.833,48 € anuals l'any 2018 (Règim d'assistència. Sense dedicació exclusiva)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats

Narcís Sastre Fulcarà - CIU

Sr. Narcís Sastre Fulcarà
(CIU)
Regidoria delegada de Paisatge i Habitat Urbà de l'Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació
Regidoria delegada de l'Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT), Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors de l'Àrea d'Alcaldia

e-mail - Tel. 972 419 004
Twitter

Biografia

♦ 49.135,52 € anuals l'any 2018 (Retribució pel càrrec. Amb dedicació exclusiva)

Registre de béns i drets patrimonials

Registre d'activitats