Inici Economia i gestió administrativa Contractació Actes de la Mesa de contractació

Contractació

 

Actes de la Mesa de contractació

Exercicis 2018 - 2017

Subministrament de 2 vehicles per als serveis de Mobilitat i Via Pública

8 de gener de 2018 - Acta núm. 1

Subministrament, per sistema rènting, de 3 turismes (de la mateixa marca i model) i un afurgoneta, transformats, condicionats i equipats per a ús policial

8 de gener de 2018 - Acta núm. 1

15 de gener de 2018 - Acta núm. 2

26 de gener de 2018 - Acta núm. 3

5 de febrer de 2018 - Acta núm. 4

Subministrament per sistema rènting amb opció de compra d'un turisme per a l'Alcaldia

12 de desembre de 2017 - Acta núm. 1

15 de desembre de 2017 - Acta núm. 2

20 de desembre de 2017 - Acta núm. 3

8 de gener de 2018 - Acta núm. 4

11 de gener de 2018 - Acta núm. 5

Subministrament de 351 arbres per plantar a la ciutat de Girona durant aquest hivern

5 de desembre de 2017 - Acta núm. 1

11 de desembre de 2017 - Acta núm. 2

15 de desembre de 2017 - Acta núm. 3

26 de gener de 2018 - Acta núm. 4

Subministrament de l'ampliació dels sistemes tallafocs perimetrals de l'Ajuntament i serveis de gestió

27 de novembre de 2017 - Acta núm. 1

4 de desembre de 2017 - Acta núm. 2

15 de desembre de 2017 - Acta núm. 3

20 de desembre de 2017 - Acta núm. 4

18 de gener de 2018 - Acta núm. 5

Subministrament i servei de manteniment anual d'una plataforma de publicació on-line d'itineraris i informació geolocalitzada

20 de novembre de 2017 - Acta núm. 1

27 de novembre de 2017 - Acta núm. 2

11 de desembre de 2017 - Acta núm. 3

11 de gener de 2018 - Acta núm. 4

Subministrament i instal·lació de la cinta de recollida d'escòries de la planta de valorització de residus de Campdorà

8 de novembre de 2017 - Acta núm. 1

9 de novembre de 2017 - Acta núm. 2

16 de novembre de 2017 - Acta núm. 3

27 de novembre de 2017 - Acta núm. 4

5 de desembre de 2017 - Acta núm. 5

8 de gener de 2018 - Acta núm. 6

Subministrament d'un conjunt d'eines per la producció de la base topogràfica municipal en entorn Bentley Microstation

30 d'octubre de 2017 - Acta núm. 1

6 de novembre de 2017 - Acta núm. 2

13 de novembre de 2017 - Acta núm. 3

15 de desembre de 2017 - Acta núm. 4

Obres del Pont del Dimoni, entre els carrers Mare de Déu dels Àngels i el carrer Massana, a Santa Eugènia

23 d'octubre de 2017 - Acta núm. 1

30 d'octubre de 2017 - Acta núm. 2

6 de novembre de 2017 - Acta núm. 3

5 de desembre de 2017 - Acta núm. 4

20 de desembre de 2017 - Acta núm. 5

26 de gener de 2018 - Acta núm. 6

Concurs de projectes per a l'adjudicació dels serveis d'arquitectura relacionats amb el projecte d'adequació de la Casa Pastors com a seu del Nou Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona

11 d'octubre de 2017 - Acta núm. 1

16 d'octubre de 2017 - Acta núm. 2

Subministrament per sistema rènting amb opció de compra d'un turisme per a l'Alcaldia

11 d'octubre de 2017 - Acta núm. 1

18 d'octubre de 2017 - Acta núm. 2

23 d'octubre de 2017 - Acta núm. 3 - La licitació es declara deserta

Subministrament, instal.lació i desmuntatge en règim de lloguer de les parades de Firanadal de la plaça de la Independència 2017

9 d'octubre de 2017 - Acta núm. 1

16 d'octubre de 2017 - Acta núm. 2

23 d'octubre de 2017 - Acta núm. 3

Subministrament d'uniformitat, calçat, complements i equipament especials per la Policia Municipal

12 de setembre de 2017 - Acta núm. 1

19 de setembre de 2017 - Acta núm. 2

2 d'octubre de 2017 - Acta núm. 3

11 d'octubre de 2017 - Acta núm. 4

Subministrament, instal·lació i desmuntatge d'enllumenat ornamental nadalenc 2017 a la ciutat de Girona

30 d'agost de 2017 - Acta núm. 1

4 de setembre de 2017 - Acta núm. 2

15 de setembre de 2017 - Acta núm. 3

9 d'octubre de 2017 - Acta núm. 4

Concurs de projectes per a l'adjudicació dels serveis d'arquitectura relacionats amb el projecte d'adequació de la Casa Pastors com a seu del Nou Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona

24 de juliol de 2017 - Acta núm. 1

31 de juliol de 2017 - Acta núm. 2

Obres de construcció de la marquesina transversal dins del projecte de marquesines a l'Estació Central

24 de juliol de 2017 - Acta núm. 1

31 de juliol de 2017 - Acta núm. 2

Obres de construcció de l'Espai Cívic de l'Associació de Veïns de Palau-Sacosta, fase I

24 de juliol de 2017 - Acta núm. 1

31 de juliol de 2017 - Acta núm. 2

Contractació mixta dels serveis de manteniment preventiu, normatiu i correctiu i del subministrament dels recanvis derivats d'aquests de les instal·lacions de protecció contra incendis dels equipaments de l'Ajuntament de Girona

19 de juliol de 2017 - Acta núm. 1

24 de juliol de 2017 - Acta núm. 2

31 de juliol de 2017 - Acta núm. 3

7 de setembre de 2017 - Acta núm. 4

Obres de condicionament, per a oficines municipals, de l'edifici de la Central del Molí

3 de juliol de 2017 - Acta núm. 1

10 de juliol de 2017 - Acta núm. 2

Subministrament d'un camió cistella per a la brigada d'enllumenat de l'Ajuntament de Girona

19 de juny de 2017 - Acta núm. 1

26 de juny de 2017 - Acta núm. 2

3 de juliol de 2017 - Acta núm. 3

10 de juliol de 2017 - Acta núm. 4

Obres de reforma del pati de l'Escola Eiximenis

9 de maig de 2017 - Acta núm. 1

12 de maig de 2017 - Acta núm. 2

18 de maig de 2017 - Acta núm. 3

6 de juny de 2017 - Acta núm. 4

Obres d'ampliació de la vorera del carrer Sant Gregori a l'alçada del número 89

24 d'abril de 2017 - Acta núm. 1

2 de maig de 2017 - Acta núm. 2

8 de maig de 2017 - Acta núm. 3

31 de maig de 2017 - Acta núm. 4

Obres de construcció del Pavelló Esportiu PAV-2 Fase 1 a l'Escola Cassià Costal

10 d'abril de 2017 - Acta núm. 1

18 d'abril de 2017 - Acta núm. 2

27 d'abril de 2017 - Acta núm. 3

31 de maig de 2017 - Acta núm. 4

Obres de connexió del carril bici de Pont Major a Campdorà

13 de març de 2017 - Acta núm. 1

20 de març de 2016 - Acta núm. 2

27 de març de 2017 - Acta núm. 3

8 de maig de 2017 - Acta núm. 4

31 de maig de 2017 - Acta núm. 5

Subministrament d'un sistema informàtic per a la gestió tributària i recaptació

3 de maig de 2017 - Acta núm. 1

8 de maig de 2017 - Acta núm. 2

18 de maig de 2017 - Acta núm. 3

Concessió administrativa per l'explotació publicitària del mobiliari urbà i el manteniment de part del mobiliari urbà

3 d'abril de 2017 - Acta núm. 1

10 d'abril de 2017 - Acta núm. 2

19 d'abril de 2017 - Acta núm. 3

Contractació per la prestació de serveis de suport de la seguretat de la informació i la protecció de dades de caràcter personal

6 de febrer de 2018 - Acta núm. 1

Contractació de les pòlisses d'assegurances de multirisc per pèrdues o danys materials dels béns mobles i immobles que constitueixen el patrimoni de l'Ajuntament i l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Girona

29 de gener de 2018 - Acta núm. 1

5 de febrer de 2018 - Acta núm. 2

12 de febrer de 2018 - Acta núm. 3

Servei de manteniment dels sistemes de climatització i d'aigua sanitària en els equipaments municipals i del subministrament dels recanvis necessaris per a portar-lo a terme

29 de gener de 2018 - Acta núm. 1

5 de febrer de 2018 - Acta núm. 2

Servei de manteniment dels sistemes de climatització i d'aigua sanitària en els equipaments municipals i del subministrament dels recanvis necessaris per a portar-lo a terme

8 de gener de 2018 - Acta núm. 1

15 de gener de 2018 - Acta núm. 2

26 de gener de 2018 - Acta núm. 3

Serveis de recollida i manteniment d'animals de companyia al municipi de Girona

19 de desembre de 2017 - Acta núm. 1

8 de gener de 2018 - Acta núm. 2

18 de gener de 2018 - Acta núm. 3

29 de gener de 2018 - Acta núm. 4

Serveis de desplegament del programa de centres oberts o serveis d'intervenció socioeducativa d'atenció diürna als diferents sectors de la ciutat de Girona

31 d'octubre de 2017 - Acta núm. 1

6 de novembre de 2017 - Acta núm. 2

Serveis de manteniment i treballs de jardineria i arbrat urbà de diferents sectors de Girona

12 de setembre de 2017 - Acta núm. 1

18 de setembre de 2017 - Acta núm. 2

25 de setembre de 2017 - Acta núm. 3

2 d'octubre de 2017 - Acta núm. 4

18 d'octubre de 2017 - Acta núm. 5

Serveis postals de l'Ajuntament de Girona

28 d'agost de 2017 - Acta núm. 1

4 de setembre de 2017 - Acta núm. 2

15 de setembre de 2017 - Acta núm. 3

25 de setembre de 2017 - Acta núm. 4

16 d'octubre de 2017 - Acta núm. 5

Serveis de manteniment preventiu, normatiu i correctiu i del subministrament dels recanvis derivats d'aquests de les instal·lacions de protecció contra incendis dels equipaments

19 de juliol de 2017 - Acta núm. 1

24 de juliol de 2017 - Acta núm. 2

31 de juliol de 2017 - Acta núm. 3

Serveis de neteja d'edificis i dependències municipals adscrites a l'Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació i dels lavabos públics municipals de l'Ajuntament de Girona

17 de juliol de 2017 - Acta núm. 1

24 de juliol de 2017 - Acta núm. 2

Servei de retirada de pintades en el Barri Vell i altres sectors de la ciutat de Girona

12 de juny de 2017 - Acta núm. 1

19 de juny de 2017 - Acta núm. 2

30 de juny de 2017 - Acta núm. 3

10 de juliol de 2017 - Acta núm. 4

Servei de furgons blindats per a la recollida, dipòsit, custòdia, transport, recompte, classificació i distribució de fons efectiu de la recaptació del servei d'estacionament

6 de juny de 2017 - Acta núm. 1

12 de juny de 2017 - Acta núm. 2

3 de juliol de 2017 - Acta núm. 3

Servei de manteniment preventiu de la xarxa d'enllumenat públic exterior del municipi de Girona

3 de maig de 2017 - Acta núm. 1

8 de maig de 2017 - Acta núm. 2

24 de maig de 2017 - Acta núm. 4

Serveis per a la realització de l'estudi "Estratègia turística de Girona i el seu territori. Pla d'Accions per un Turisme Sostenible i de Qualitat"

24 d'abril de 2017 - Acta núm. 1

2 de maig de 2017 - Acta núm. 2

15 de maig de 2017 - Acta núm. 3

18 de maig de 2017 - Acta núm. 4

24 de maig de 2017 - Acta núm. 5

31 de juliol de 2017 - Acta núm. 6

4 d'agost de 2017 - Acta núm. 7

Gestió de serveis públics en la modalitat de concessió per la gestió i dinamització dels Bucs d'Assai i l'estudi de gravació de l'Espai Marfà

24 d'abril de 2017 - Acta núm. 1

2 de maig de 2017 - Acta núm. 2

15 de maig de 2017 - Acta núm. 3

18 de maig de 2017 - Acta núm. 4

Serveis auxiliars d'assentament del Mercat ambulant de Can Gibert del Pla pel període 2017-2019, reservat centres especials de treball

6 de març de 2017 - Acta núm. 1

13 de març de 2017 - Acta núm. 2

24 de març de 2017 - Acta núm. 3

Serveis d'actualització de Service Packs, de suport i actualització del Sistema de Gestió de Recursos Humans

6 de març de 2017 - Acta núm. 1

13 de març de 2017 - Acta núm. 2

24 de març de 2017 - Acta núm. 3

18 d'abril de 2017 - Acta núm. 4

Servei de suport a la gestió dels casals d'estiu

13 de febrer de 2017 - Acta núm. 1

20 de febrer de 2017 - Acta núm. 2

2 de març de 2017 - Acta núm. 3

Servei d'impressió i enquadernació de la guia d'activitats Girona Cultura

21 de febrer de 2017 - Acta núm. 1

22 de febrer de 2017 - Acta núm. 2

27 de febrer de 2017 - Acta núm. 3

10 de març de 2017 - Acta núm. 4

24 de maig de 2017 - Acta núm. 5