Inici Normatives i Acció de Govern Estudis i informes Projectes urbanístics

Estudis, informes i projectes

 

Obres i projectes urbanístics

El Servei de Projectes de l'Àrea d'Urbanisme i Activitats té com objectiu principal la programació i gestió de les obres que l'Ajuntament promou referides als espais públics, equipaments i edificis sota responsabilitat municipal. Aquestes obres són unes de nova planta, d'altres de reforma i d'altres de reparació. La funció bàsica del Servei d'Obres i Projectes és gestionar les obres de promoció municipal. N'hi ha d'altres però de menys abast, com les relacionades amb el control d'obres promogudes per d'altres administracions, o, en el cas d'algunes urbanitzacions, per promotors particulars.

Plànol interactiu d'obres i projectes urbanístics (estat d'execució)

El plànol geolocalitza les diferents obres que es porten a terme a la ciutat i que estan coordinades des de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Girona. De cada projecte, se n'indica l'origen; l'estat (en tràmit administratiu, en execució o finalitzat); el promotor; el tipus d'obra; la data d'inici i, si és el cas, de finalització de les obres; el pressupost, i s'incorporen, adjunts, documents relacionats amb l'obra (memòries dels projectes, plànols,...).

Hi ha informació de les obres dque hi ha hagut a la ciutat de Girona de més de 10.000 ¤ des del juny de 2015 i fins a l'actualitat.

És "una eina que molt útil per tenir una fotografia ràpida i real, en tot moment, de les actuacions en obres a la ciutat".

Altres estudis, informes i projectes