Inici Normatives i Acció de Govern Estudis i informes Projectes urbanístics

Estudis, informes i projectes

 

Projectes urbanístics

El Servei de Projectes de l'Àrea d'Urbanisme i Activitats té com objectiu principal la programació i gestió de les obres que l'Ajuntament promou referides als espais públics, equipaments i edificis sota responsabilitat municipal. Aquestes obres són unes de nova planta, d'altres de reforma i d'altres de reparació. La funció bàsica del Servei d'Obres i Projectes és gestionar les obres de promoció municipal. N'hi ha d'altres però de menys abast, com les relacionades amb el control d'obres promogudes per d'altres administracions, o, en el cas d'algunes urbanitzacions, per promotors particulars.