Inici Normatives i Acció de Govern Ordenances i reglaments Ordenances fiscals i preus públics

Ordenances, reglaments, instruccions i altres

 

Ordenances fiscals i preus públics

Ordenances fiscals i preus públics 2018
Aprovació definitiva a la sessió plenària - Data: 18/12/2017
Publicació al BOP número 243 del dia 22 de desembre de 2017

Ordenances fiscals i preus públics 2017
Aprovació definitiva a la sessió plenària - Data: 20/12/2016

MODIFICACIÓ:

Modificació dels articles 2, 5 i 6 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.
Modificació de l'article 4 apartat E de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals.
Modificació de l'article 4A de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis de seguretat.

Publicació al BOP núm. 158 - Data: 18/08/2017

Fe d'errades
Esmena a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals, divisió J: Instal·lacions de l'Organisme Autònom d'Educació Municipal de Girona, punt 1. Aules de l'escola municipal de música.

Modificació de les bonificacions i exempcions dels preus públics del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
Publicació al BOP núm. 40 - Data: 27/02/2017

Ordenança reguladora de l'execució alternativa al pagament de deutes amb la Hisenda Municipal de l'Ajuntament de Girona mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat
Acord del Ple:  08/04/2013
Publicació al BOP núm. 75 - Data: 18/04/2013


Històric d'ordenances fiscals i preus públics

2016 || Modificacions 2016 || 2015 || 2014 || 2013 || Modificacions 2013 || 2012 || Modificacions 2012 || 2011 || 2010