Inici Normatives i Acció de Govern Ordenances i reglaments Estatuts dels organs de participació

Ordenances, reglaments, instruccions i altres

 

Estatuts dels òrgans de participació

Estatuts de l'Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona (text refós)
Aprovació definitiva: 13/09/2005
Publicació al BOP núm. 180 Data: 20/09/2005
Modificació dels Estatuts de l'Organisme Autònom d'Educació Musical
Aprovada pel Ple: 11-06-2018
Publicació al BOP núm. 176 Data: 12/09/2018

Estatuts del Consell Econòmic i Social de Girona
Aprovació definitiva:  10/11/2014
Publicació al BOP núm. 6760 Data:   28/11/2014

Estatuts de l'organisme autònom Patronat del Call de Girona
Aprovació definitiva:  13/09/2005
Modificació dels Estatuts del Patronat del Call de Girona
Aprovada pel Ple: 16-01-2012
Publicació al BOP núm. 82 Data: 27/04/2012