Inici Normatives i Acció de Govern Sessions Plenàries

Acords del Ple municipal

 

Sessions Plenàries de l'any 2018

Les sessions plenàries ordinàries són públiques i es fan a les 6 de la tarda al Saló de Sessions de l'Ajuntament el segon dilluns de mes. El Ple de la corporació està format pel consistori municipal.

La publicació al web de les actes del Ple de la corporació de l'Ajuntament de Girona compleix els requisits de la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

També ho podeu seguir a través del Twitter de l'Ajuntament de Girona i/o
amb el hashtag #plegirona

 

DATA

ORDRE DEL DIA

ACTES

VÍDEOS

MOCIONS

ALTRES

12/02/2018

Ordinari

 

Moció que presenta PSC-PM per l'aprovació d'un pacte social amb el tercer sector a Girona

Moció que presenta PSC-PM per exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles bressol

Moció que presenta CUP-Crida per Girona en suport a les pax encausades per oposar-se a la Línia de Molt Alta Tensió (MAT) al seu pas per les comarques gironines

Moció que presneta PPC per donar suport i defensar la presó permanent revisable

Moció que presenta ERC-MES per millorar la gestió de la diversitat a Girona

Moció que presenta Ciutadans per reprendre el diàleg amb les institucions de l'Estat

Moció que presenta PSC-PM per l'aprovació d'un pacte social amb el tercer sector a Girona

Moció que presenta CiU per donar suport al canvi de denominació d'espai públic: Plaça de l'U d'Octubre de 2017

Informe
socioeconòmic
Gener 2018

Campanya
12 plens,
12 figures:

Esquivamosques

15/01/2018

Ordinari

 

Moció que presenta Ciutadans de neteja de propaganda electoral - Desestimada

Moció que presenta ERC-MES per al foment i regulació de les àrees de lleure - Aprovada

Moció que presenta CUP-Crida per Girona per l'elaboració d'un protocol de clàusules ambientals a l'Ajuntament de Girona - Aprovada

Moció que presente el CeDre per declarar el municipi de Girona zona lliure de paradisos fiscals - Aprovada

Moció que presenta el CeDre contra l'avanprojecte de Llei de fórmules de gesitó de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públic a través del SCS i contra l'avantprojecte de contractes de serveis a les persones - Desestimada

Moció que presenta l'Associació cultural Burg de Sant Pere de Galligants sobre la regularització de pisos turístics a Girona - Desestimada

Moció que presenta l'Associació de Naturalistes de Girona en resposta al gasoducte Midcat - Aprovada

Informe
socioeconòmic
Desembre 2017

Campanya
12 plens,
12 figures:

Anna Gironella i Carlemany