Pere i Miquel de Palol: versejant en català

Qui era Miquel de Palol i Felip?

Miquel de Palol i Felip (Girona, 1885 - Girona, 1965), fill de Pere de Palol i Poch. Fou escriptor, representant destacat del modernisme gironí, adoptà actituds bohèmies i rebels. Fou cofundador dels Jocs Florals de Girona (1903), col.laborà en L'Enderroc, Lletres i Catalanitat, que dirigí, i també en la premsa barcelonina (El Poble Català, L'Esquella de la Torratxa o La Campana de Gràcia). Simbolista, publicà els reculls poètics Roses (1905), Sonetos galantes (1912, editat només en versió castellana) i Poemes de tarda (1914), la novel·la Camí de llum (1909), molt representativa del decadentisme català, i les narracions Llegendes d'amor i de tortura (1910). Marginat pel noucentisme, escriví encara algunes peces teatrals simbolistes (Senyoreta Enigma, 1920). Durant la Segona República intervingué en la política local per Acció Catalana, fou regidor de l'Ajuntament de Girona entre 1931 i 1933 i exercí d'alcalde en funcions, també fou membre del Comitè de Teatre de la Generalitat. Part de la seva obra literària ha romàs inèdita. El 1972 es publicà la seva autobiografia Girona i jo.

Fons documental

El seu fons documental ingressà l'any 2009 a l'Arxiu Municipal de Girona, tot i que amb posterioritat la família ha efectuat altres donacions puntuals per completar-lo. Es tracta de documentació generada per Miquel de Palol a nivell personal i també en el desenvolupament de la seva activitat literària.

El fons documental està constituït, predominantment, pels originals manuscrits i mecanoscrits de la seva obra literària, bàsicament novel·les i poemes, i per la correspondència personal rebuda. També és considerable el conjunt de retalls de premsa que recullen les seves obres publicades. Entre els originals manuscrits i mecanoscrits destaquen el de l'autobiografia Girona i jo, els de la sèrie de contes infantils Narracions extraordinàries i els que es publicaven a la revista Ploma i Llapis, o les obres teatrals Senyoreta enigma i Jueus.

La correspondència està formada per més d'un centenar de cartes rebudes per Miquel de Palol. Entre els remitents, a més de la família, hi ha destacats personatges de la cultura catalana de principi de segle XX: Joan Maragall, Tomàs Carreras i Artau, Joaquim Ruyra, Prudenci Bertrana, Miquel Llor, Antoni Rovira i Virgili, Francesc-Xavier Montsalvatje i Gabriel Alomar, entre d'altres. El fons també conté fotografies d'àmbit familiar.


Per saber-ne més


© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.