Dia Mundial del Correu


CARTES D'ASSOCIACIONS GIRONINES (1833-1938)

La correspondència rebuda de l'Ajuntament de Girona ens ofereix una àmplia perspectiva de les relacions que va mantenir el govern municipal. El nombre de persones i institucions remitents és enorme, i també ho és la diversitat de tipologies de remitents.

Ens fixarem en una agrupació en concret, la correspondència rebuda d'associacions entre els anys 1833 i 1938. De les més de 1.600 cartes que tenim catalogades dins l'agrupació «Correspondència rebuda d'Associacions i entitats», unes 700 corresponen a organitzacions gironines. També hi trobem empreses i col·lectius de persones no constituïdes en associació, així com entitats d'altres municipis.

S'han identificat 224 associacions gironines. Aquestes solien contactar amb el consistori per convidar-lo als actes que organitzaven, per sol·licitar la col·laboració econòmica o institucional o, força freqüentment, per motius de constitució i regulació de les entitats. De fet, l'Ajuntament feia de pont entre les associacions i el Govern Civil, per aquest motiu trobem oficis entre els dos organismes vinculats al control administratiu d'aquestes entitats.

A vegades aquestes cartes són l'únic testimoni documental localitzat fins al moment d'una determinada associació. I és que moltes d'elles van tenir una vida curta, algunes no tenien ni local i moltes es van refondre en altres o van anar canviant de nom.

Hi havia entitats representatives dels interessos econòmics o associacions de professionals. També hi havia associacions polítiques, que aglutinaven les persones que compartien una mateixa ideologia. Les inclinacions polítiques i, evidentment, el grup social dels seus membres també caracteritzaven moltes de les associacions recreatives i culturals de la ciutat, les més nombroses, i entre les quals hi trobem agrupacions culturals, societats recreatives, clubs esportius, corals i orfeons. Igualment també existiren organitzacions religioses i de solidaritat.
Cerqueu una associació o deixeu el requadre en blanc per veure-les totes


Associacions gironines© 2024 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.