Serveis de l'Arxiu Municipal de Girona

Les unitats d'informació de l'Arxiu són:

 • Arxiu Administratiu de l'Ajuntament
 • Arxiu Històric de la Ciutat
 • Centre de Recerca i Difusió de la Imatge

Què oferim

 • Consulta i reproducció de documents originals: documentació administrativa, plànols, cartells, fotografies, pel·lícules, enregistraments sonors, etc.
 • Orientació en la recerca i en la consulta de fons de l'Ajuntament de Girona i, també, de fons i col·leccions especialitzades en el municipi i les seves zones d'influència.
 • Informació sobre documents i fotografies: datació i identificació de documents i tècniques fotogràfiques, transcripció de textos antics.
 • Informació històrica sobre esdeveniments, personatges, institucions i llocs de la ciutat de Girona.
 • Assessorament en organització i gestió de fons i col·leccions:
  • Com gestionar la documentació administrativa.
  • Què cal conservar, què es pot eliminar.
  • Com gestionar els documents fotogràfics i audiovisuals.
  • Com digitalitzar documents correctament.
  • Com preservar els documents digitals.
  • Què cal saber sobre drets de propietat intel·lectual.
  • Com protegir les dades personals, el dret d'imatge i el dret a la intimitat.
 • Preservació i conservació de documents: sistemes d'instal·lació i protecció, manipulació, conservació, exposició, etc.
 • Custòdia temporal de documentació original en dipòsits controlats.
 • Protecció del patrimoni documental del municipi.
 • Informació sobre bibliografia especialitzada de la ciutat de Girona i tècniques fotogràfiques.
 • Consulta de premsa digitalitzada, presencialment o en línia.
 • Visites concertades al centre per a escolars, grups i públic especialitzat
 • Organització i col·laboració en activitats de difusió i de formació entorn de la documentació i la imatge adreçades a diferents públics: jornades, cursos, conferències, projeccions cinematogràfiques, exposicions físiques i virtuals, etc.
 • Orientació a la divulgació d'estudis sobre qualsevol àmbit d'interès per al municipi de Girona.
 • Informació general als usuaris i usuàries de forma presencial, per telèfon, per fax, per correu postal i per correu electrònic.

Més informació

Servei Municipal de Publicacions

Què oferim

 • Edició de publicacions sobre qualsevol àmbit d'interès per al municipi de Girona.
 • Col·laboració en l'edició en projectes de tercers.
 • Assessorament sobre el procés d'edició en diferents mitjans: llibre, CD, DVD, etc.
 • Informació sobre autoria i continguts de les publicacions editades per l'Ajuntament de Girona.
 • Distribució de publicacions i material editat per l'Ajuntament.

© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.