Recursos

Dia Internacional dels Arxius (9 de juny)

Edició 2019

Què en saps de la teva família?

    Taller pràctic de lectura de documents antics

Què és?

Taller per aprendre a llegir i interpretar els antics documents familiars que podem trobar en moltes cases i arxius. Tindrà dues parts: a la primera es donaran nocions bàsiques per a la lectura i interpretació dels textos i a la segona es llegiran i comentaran els textos aportats per les persones assistents i/o per l'Arxiu Municipal. El taller anirà a càrrec del personal de l'arxiu.

Quins temes es treballaran?

  • Documents manuscrits, escrits a mà, de qualsevol època però preferentment fins a l'any 1920.
  • Escriptures de propietat, capítols matrimonials, testaments, contractes d'arrendament, però també cartes, dietaris o llibres de memòries, etc.

A qui s'adreça?

A qualsevol persona interessada a aprendre a llegir documents antics i saber quina informació contenen o com s'han d'interpretar.

Quant dura?

La durada prevista del taller és de dues hores, de 18h a 20h.

Quan es fa?

Divendres 7 de juny, amb motiu del Dia Internacional dels Arxius!!!

A on?

Arxiu Municipal de Girona (Arxiu Històric): placeta Institut vell, 1.

Inscripció

Gratuïta
- Per telèfon 972 221 545
- Per correu electrònic arxiumunicipal@ajgirona.cat
Dades: nom de la persona o persones i si es portarà o no algun document antic.


Les vostres dades personals s'incorporaran al fitxer automatitzat Inscripció a activitats municipals de l'Ajuntament de Girona amb la finalitat de ser utilitzades per aquesta activitat. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació, cancel·lació i oposició per telèfon (972 419 434), per correu electrònic arxiumunicipal@ajgirona.org o per correu postal Placeta institut vell, 1. 17004 Girona.
L'Ajuntament de Girona es reserva el dret de realitzar l'enregistrament sonor o d'imatges durant el desenvolupament de l'activitat amb finalitats de difusió i arxiu, i sempre d'acord amb la legislació vigent en matèria de dret d'imatge i de protecció a la intimitat de les persones.
No obstant això, l'Ajuntament de Girona no es fa responsable de l'enregistrament sonor o d'imatges per part de terceres persones en activitats obertes al públic en general.


S'ha usat les icones de Glyphicons.

© 2019 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.