Fons del Tribunal de Reclamacions Nuclears de les Illes Marshall

El mes d’octubre de l’any 2012 l’Ajuntament de Girona va signar un conveni amb el Tribunal de Reclamacions Nuclears de la República de les Illes Marshall pel qual l'Arxiu Municipal de Girona assumia la custòdia temporal i el tractament de la documentació sonora i audiovisual generada per l'esmentat Tribunal.

En virtut d'aquest conveni, l'Arxiu Municipal de Girona es comprometia a digitalitzar i catalogar la documentació sonora i audiovisual generada per aquest Tribunal, a preservar-ne indefinidament les còpies digitals i a garantir-ne l'accés al Tribunal en tot moment. L'acord també preveia que, un cop realitzada la digitalització i la catalogació bàsica dels documents, es retornarien els originals en les mateixes condicions en què foren recepcionats.

La primera actuació sobre el fons va consistir en organitzar la documentació i enregistrar en una base de dades tota la informació externa escrita a les etiquetes i les capses de les cintes de casset i de vídeo. El mes d'octubre de 2013 va començar el procés de digitalització i tractament dels documents sonors i dels vídeos, el qual va finalitzar el 28 de febrer de 2014.

Finalitzat el tractament la documentació fou retornada al seu lloc d'origen. L'Arxiu Municipal de Girona conserva una còpia digital de cadascun dels 507 documents corresponents a les cintes de casset i dels 62 documents de vídeo.

Resolució del Parlament de les Illes Marshall on s'expressa la seva gratitud a la ciutat de Girona.


© 2024 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.